Меморандум за сътрудничество

  • 01

Меморандум за сътрудничество подписаха днес, 05.07.2016г., кметът на гр. Лом Пенка Пенкова, председателят на Регионалния съвет на КНСБ Мария Лазарова и Общинския координатор Валентина Александрова.

Според подписания меморандум синдикатът и местната управа, съобразно своите правомощия ще подкрепят възможни политики и действия за заделяне на общински бюджетен ресурс, осигуряващ изпълнение на конкретни договорености в колективния трудов договор на ниво община: повишаване на работни заплати, обучение, квалификация и преквалификация, работно облекло и др., водещи до подобряване условията на труд и доходите и постигане на стабилност на работещите в общинските дейности и предприятия в различни сфери.

С подписването на меморандума  се продължава дългогодишното сътрудничество към интересите, потребностите и правата на гражданите на община Лом с РС на КНСБ – Монтана.

На 05.07.2016г. беше подписано и  РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ с кмета на Лом и СО при ФНСДУО на  КНСБ към община Лом.