Дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена дискусионна среща на тема „Нови предизвикателства пред ЕС“, по инициатива на  взеха д.ик.н. г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и г-жа Любов Панайотова - директор на Фондация Европейски институт.В срещата участие взеха г-жа Албена Тотева  - началник на РИО,  Янчо Андонов – председател на РС на КНСБ Плевен, представители на община Плевен и  синдикалисти.

Дискусията предизвика голям интерес в присъстващите и всички активно се включиха в нея, като основно бяха засегнати въпроси, свързани с качеството на обучението на учениците, и в частност, обучението им за Европейския съюз. Г – жа Такева дискутира с присъстващите и предизвикателствата, пред които е изправено образованието след влизането в сила на  новия Закон за предучилищното и училищното образование. Тя отговори на множеството въпроси, които ѝ бяха поставени от участниците. Г – жа Такева изрази благодарността си към г-н Янчо Андонов за дългогодишната и ползотворна съвместна работа и изрази надежда, че тя ще продължи.

 

11-та специализирана Трудова борса за младежи

На 29.06.2016г. в гр. Плевен беше проведена 11-тата специализирана Трудова борса за младежи, организирана от Агенция по заетостта, на която присъстваха представители на РС на КНСБ в  Плевен.  Участие взеха работодатели, обучаващи организации  и лица, търсещи работа. На Трудовата борса, от 29 – те, присъстващи работодатели, бяха обявени 98 свободни позиции, като най-голям беше делът на тези от шивашката промишленост. Работодателят, обявил най-голям брой свободни работни места, беше „Мизия 96“ АД, където имаме голяма синдикална организация.Tърсещите работа лица бяха 169, като от тях 61 бяха младежи до 29 години.

 

„ВЪЗстани за правата си“ с приемна в Плевен

Във връзка с националната кампания „ВЪЗстани за правата си“ на 19 април 2016 год. от 10.00 до 14.00 часа съвместно с КНСБ Плевен и ФНСОЛП беше организирана открита приемна в „Мизия 96“ АД гр. Плевен. Над 20 работещи във фирмата се възползваха от изнесената приемна, като поставиха редица въпроси, свързани с трудовото и осигурително законодателство. Основните акценти бяха върху казуси, засягащи пенсионната система.

Напрежение в РД „Борба с градушките“ област Плевен

  • Pleven

На  09.03.2016 г., в залата на Пресклуб  БТА  в гр. Плевен беше проведена пресконференция, чиято основна тема бе напрежението в РД „Борба с градушките“ област Плевен, Команден пункт Долни Дъбник.

РС на КНСБ в Плевен подписа споразумение за партньорство с общината

  • 01

На 26.02.2016 г., в сградата на Община Плевен, се проведе делова среща  между кмета на Община Плевен  – Георг Спартански и председателя на КНСБ – Плевен – Янчо Андонов.

Среща на ръководството на КНСБ с кандидат-кметове в община Плевен

На 10.09.2015 г. в зала "Плевен" се проведе дискусионна среща с всички кандидати за кметове и водачи на листи за общински съветници за Община Плевен. Срещата премина при изключителен интерес от страна както на самите кандидати, така и на синдикални членове, граждани и журналисти. Вицепрезидентът на КНСБ  г-н Чавдар Христов откри срещата с кратко слово, в което изтъкна предимствата на подобни срещи с местната власт.

25 години РС на КНСБ – Плевен

  • 1

„Всяка година средно по 70-80 000 души трайно се изселват от България’ – това посочи презиндетът на КНСБ Пламен Димитров на дискусионен форум на тема „Актуален анализ на пазара на труда в област Плевен".

Нови синдикални организации в град Гулянци

На 28 януари 2015 год. беше проведено Общо събрание на Териториален синдикат гр. Гулянци, на което беше взето решение за разформироване на ТС и се учредиха две нови синдикални организации.

Стартира процедура за подписване на нов КТД във „Военноисторически музеи“ – гр. Плевен

На 01 април 2015 год. стартира процедура на преговори между Дирекция „Военноисторически музеи“ – гр. Плевен, представлявана от директора доц. д–р Милко Аспарухов и синдикалната организация на КНСБ и КТ „Подкрепа“, представлявани съответно от Соня Лазарова  и Емилия Зорнишка, за подписване на нов КТД, тъй като стария е изтекъл.