Нова синдикална организация в Плевен

9 служители учредиха Синдикална Организация към ФНСДУО в КНСБ в Районно  Управление ,,Социално Осигуряване” на Националния осигурителен институт в  гр.Плевен на 17 Март 2011г. За председател на СО бе избран г-н Христофор Пенков Йорданов. Основни цели на организацията са по-високата степен на представителство и отстояване на законните права и интереси на нейните членове  пред ръководството на РУ,, СО” на НОИ в гр.Плевен.

Нова синдикална организация в Област Плевен

32 служители учредиха синдикална организация към НУС при КНСБ в ДДЛРГ,,Мл.Антонов”- с.Тотлебен, община Пордим, област Плевен  на 3 Декември 2010 г. За председател на организацията бе избран г-н Станимир Цветков Янев. Всички служители, наети по трудово правоотношение в специализираното заведение, се включиха в състава на СО. Това е осмата организация, която РС на КНСБ-Плевен създава през 2010 г. досега.

Нова синдикална организация в ППК-Коиловци КООП, Община Плевен

На 17.Юни.2010 г. 80 земеделски работници учредиха  Синдикална организация към ФНСЗ в КНСБ в с.Коиловци, Община Плевен. На събранието присъстваха г-жа Светла Василева – председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, областният координатор на ФНСЗ г-жа Иванка Тодорова и председателят на РС на КНСБ  г-н Янчо Андонов. За председател на синдикалната организация бе избран г-н Митьо Христов