Русе- Кампания за информиране и консултиране на граждани

През втората половина на месец Март, РС на КНСБ РУСЕ проведе кампания по консултиране и информиране на граждани за техните права на работното място. За наше съжаление бяха установени груби нарушения на трудовото законодателство в редица фирми, което доведе само в рамките на две седмици да се изпратят 5 сигнала до Инспекция по труда.

Главните нарушения, които се наблюдават са - неизплащане  на трудови възнаграждения, ужасяващи условия на труд, причиняващи чести трудови злополуки, нарушаване правата на трудоустроени, бременни, пълно погазване на личните свободи и права!
В Регионалния съвет на КНСБ в град Русе за м.март са дадени над 25 консултации и са заведени 5 дела от синдикални адвокати за защита правата на работниците!
Кампанията по информиране и консултиране на русенци продължава и с планираното за 7 Април обучение за промените в КТ и КСО, което ще има за цел да запознае синдикалистите с актуалните промени в нормативната база и е съпроводено с консултиране по практикоприложни въпроси.