Пламен Димитров на работно посещение в Русе

  • 01

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе на работно посещение в Русе. Той проведе среща с кмета на града – г-н Пламен Стоилов. На срещата присъстваха още – вицепрезидентите на Конфедерацията – Валентин Никифоров и Пламен Нанков, представители на НБС”Водоснабдител”с председател – Треперушка Младенова, както и председателят на РС на КНСБ в Русе Боянка Димитрова.

Пламен Стоилов заяви, че за него винаги е удоволствие да се среща със синдикатите и особено с Пламен Димитров, който е русенец и един от посланиците на  града. Председателят на Регионалната  структура Боянка Димитрова благодари за съвместната работа през изминалата 2015-а година и изрази увереност, че и през настоящата година ще се среща подкрепата от страна на Общината. Пламен Стоилов и Пламен Димитров обсъдиха разширяване на партньорството и по европейски проекти. Двамата се договориха за последваща среща, на която да се уточни конкретно, реализацията на общи идеи. В часовете преди обед се проведе среща и в областна администрация Русе между доц. Д-р Стефко Бурджиев – управител на областта и президента на КНСБ – Пламен Димитров. В срещата участваха същите представители на Конфедерацията, които бяха и при кмета на Русе.

Към разговора по-късно се присъединиха Станимир Станчев – заместник областен управител, и инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД Русе. По време на срещата се  споделиха чувства на взаимно удовлетворение по повод лоялното и перспективно партньорство, изградено между КНСБ и Област Русе. Обсъдиха се възможностите за реализиране на бъдещо сътрудничество по разписване на съвместни проекти, финансирани по програми на Европейския съюз.

Лидерът, Пламен Димитров се срещна и с актива на Регионалния съвет на КНСБ като изтъкна, че предстои много работа за достойното посрещане на VIII-ят когрес на Конфедерацията, през май – 2017г. В коментарът си за социално-икономическата обстановка каза, че Синдикалната централа ще предложи на правителството стартовата заплата на висшистите, работещи по специалността си да се увеличи 1.5 пъти от 2017 година.

В град Бяла, Пламен Димитров проведе среща с Димитър Славов – кмет на общината. Бяха обсъдени възникнали проблеми и възможностите за тяхното преодоляване, чрез съвместни партньорски решения и сътрудничество. По – късно Президента на КНСБ се  срещна с част от синдикалния актив в района. На срещата се коментираха теми свързани с процесът по предстоящото преброяване на синдикалните организации и техните членове. Присъства и координаторът на КНСБ в Бяла Руска Димитрова.