25 години РС на КНСБ – Русе

  • 001

„С работодателите залагаме три приоритета за промени, които трябва да подобрят икономическото състояние на страната.“ Това каза в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на дискусионен форум, посветен на перспективите за развитието на икономиката в областта. Форумът се проведе на 20 май 2015 г. в хотел „Космополитан“, Русе и бе по повод 25-тата годишнина на Регионалния съвет на КНСБ в областта.

Русе- Кампания за информиране и консултиране на граждани

През втората половина на месец Март, РС на КНСБ РУСЕ проведе кампания по консултиране и информиране на граждани за техните права на работното място. За наше съжаление бяха установени груби нарушения на трудовото законодателство в редица фирми, което доведе само в рамките на две седмици да се изпратят 5 сигнала до Инспекция по труда.

Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

На 28.02.2011 започнаха Преговори за подписване на общинско КТД със синдикалните организации и работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряванe, подпомагане и грижи”. Проектът на синдикатите беше представен и критично разгледан от представители на Община Русе.

РС на КНСБ РУСЕ провежда активна кампания за информиране на местната общественост за предвижданите промени с внесеният в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на КСО

Целият екип активно се включва в подписката, която се провежда, както в центъра на града, така и по предприятия – над 1000 жители на Русе, Бяла и цялата област са казали НЕ на предвижданите реформи.

Приключи първия курс по ключова компетентност в Русе

Вчера приключи първия курс по ключова компетентност -Общуване на чужди езици към РС НА КНСБ  Русе.
Курсът бе по Английски език, финансиран по ОП Развитие на Човешките Ресурси - мярка „Аз мога”.
Обучителният курс за работещи, стартира на 8и Март и приключи 5 месеца по късно на 20 Юли с финален тест, който да обобщи и оцени всичко научено.

РС на КНСБ основа своята младежка структура в Русе

Това са ученици, студенти, заети и неработещи младежи до 29 години, които смятат, че промяна е необходима и са готови да работят за тази промяна , а именно – достойни заплащане на труда, по-безопасни условия на труд, по-добри възможности за развитие и старт в кариерата.
Младежката организация на РС на КНСБ РУСЕ ще стане част от мащабен проект на КНСБ, който активно се подкрепя от Фондация „Фридрих Еберт”.

В Русе, синдикалният лидер Пламен Димитров откри дебата на КНСБ с кандидати за местната власт

„КНСБ не е политическа партия или движение и не се стреми към властта в общината, в града, в селото, за да реализира чрез нея своите програми. Но, като част от гражданското обществото, КНСБ представлява, изразява и защитава интересите на стотици хиляди наемни работници и служители.