КНСБ в Сливен засади 30 фиданки

 
  • Sli
 
Регионалният съвет на КНСБ в Сливен днес се включи в кампанията за залесяване, инициирана по случай 30-годишнината на конфедерацията. Засадени бяха 30 фиданки на централни булеварди в града. 
В залесяването участваха представителите на синдикални организации от индустрията, образованието, държавната администрация. Фиданките са маркирани с надписи на организациите, които са ги засадили.
Кампанията в Сливен ще продължи със залесяване на общинска местност с 300 тополи.

Регионалният съвет в Сливен почете паметта на загиналите при трудови злополуки

 

Тази година отбелязваме Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки в условията на пандемия.

Световната общност е изправена пред предизвикателството за борба с новата коронавирус инфекция COVID 19. Усилията на правителства, медици, учени, работодатели, работници са насочени към съхраняване здравето на хората. Новите условия поставят пред нас необходимосттa от създаване на подходяща организация на трудовия процес, към отговорност и спазване на мерки за справяне с огнището на инфекция на работното място.

В този ден погледите ни са насочени с благодарност и надежда към всички, които работят всеотдайно за справяне с жестоката болест: учени, медици, полицаи, социални работници, шофьори, доброволци.

28 април 2020 е посветен на всички, които са на първа линия в борбата с COVID 19.

Да не забравяме: безопастността при работа може да спаси човешки живот!

30 години изпълнени с колегиалност и безупречно партньорство между РС на КНСБ и НУС - Сливен

  • 1

Областният координатор на КНСБ в Сливен Тодор Иванов и екипът на РС участваха в тържественото честване на 30-годишнината от създаването на Независим учителски синдикат към КНСБ, организирано от ОКС на НУС Сливен.

Гости на тържеството бяха и социалните партньори и СРСНПБ Сливен - председател Митко Митев, СО към КТ "Подкрепа" Сливен - председател Николай Неделчев и РУО Сливен – старши експерт Стела Бояджиева. Председателят на ОКС на НУС в Сливен Лидия Димитрова получи Поздравителен адрес и цветя от кмета на Сливен г-н Стефан Радев.

Областният координатор на КНСБ – Сливен г-н Тодор Иванов поздрави участниците в тържеството, като подчерта изключително добрата съвместна работа с представителите на НУС и с председателя на ОКС на НУС в Сливен Лидия Димитрова в годините на преход и реформи, в битките  на синдиката при решаване проблемите на своите членове и на всички работещи в сферата на образованието на национално и на регионално равнище.

Социалните партньори получиха грамоти за добро партньорство. Наградени бяха и синдикалисти на НУС – ветерани, за приноса им в създаване и утвърждаване на синдиката. Синдикалните дружества получиха плакети.

РС на КНСБ Сливен отбеляза Деня на загиналите при трудови злополуки

  • 111

РС на КНСБ Сливен отбеляза  Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители на 24 април в Сливен със заседание на Областния съвет по условия на труд. Основни теми на заседанието бяха информация за травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област и анализ на резултатите от проверките на Д”Инспекция по труда”.

Акцентира се и върху ролята на инспекцията по труда по превенцията на риска.

Със заседание на Областния съвет по условия на труд бе почетен деня на загиналите работници в Сливен

  • Sliven

С провеждане на заседание на Областния съвет по условия на труд бе отбелязан международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители на територията на област Сливен - 28 април. На него бе приет годишния отчет за дейността на ОСУТ за 2017г. и план за работата му през 2018г. Представена бе информация за състоянието на травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област за 2017г. Анализирани бяха резултатите от проверките на Дирекция "Инспекция по труда" Сливен през първото тримесечие на 2018 г. Като точка от дневния ред на заседанието бе и "Ролята на синдикатите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд", по която изложение направи г - жа Донка Йорданова - експерт в РС - Сливен и член на ОСУТ.

Президентът на КНСБ в Сливен: Необходими са 12 млн. лв. за увеличение на заплатите в социалните домове

  • sliven

 

На 21 ноември 2011 г. в Сливен се проведе разширено заседание на Регионалния съвет на КНСБ с участието на президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния секретар Николай Недев. На заседанието присъстваха 100 души синдикални председатели и активисти от региона.

В Сливен стартира работата по проекта на КНСБ „Шанс за работа – 2016“

Със заповед № РД 01 – 87 / 01.02.2016 г. на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин се даде старт на проект „Шанс за работа-2016“. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г.

Проведе се заседание на Областния съвет по условия на труд – Сливен

  • 01

На 16.12.2015 г. под председателството на заместник областния управител Веска Вълчева се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. По време на заседанието Иван Каравелов – представител на „Инспекция за държавен технически надзор“ Югоизточна България, представи информация за състоянието на съоръженията с повишена опасност в предприятия и други обекти на територията на област Сливен. 

РС на КНСБ - Сливен проведе среща с кандидат-кметове

  • 01

На 24 септември 2015 год. КНСБ проведе традиционната преди местни избори среща с кандидатите за кмет и общински съветници на община Сливен. Участие в срещата  взеха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, председателят на РС на КНСБ - Сливен Тодор Иванов, около 100 синдикалисти, представители на всички браншове в региона, експерти и др.