30 години изпълнени с колегиалност и безупречно партньорство между РС на КНСБ и НУС - Сливен

  • 1

Областният координатор на КНСБ в Сливен Тодор Иванов и екипът на РС участваха в тържественото честване на 30-годишнината от създаването на Независим учителски синдикат към КНСБ, организирано от ОКС на НУС Сливен.

Гости на тържеството бяха и социалните партньори и СРСНПБ Сливен - председател Митко Митев, СО към КТ "Подкрепа" Сливен - председател Николай Неделчев и РУО Сливен – старши експерт Стела Бояджиева. Председателят на ОКС на НУС в Сливен Лидия Димитрова получи Поздравителен адрес и цветя от кмета на Сливен г-н Стефан Радев.

Областният координатор на КНСБ – Сливен г-н Тодор Иванов поздрави участниците в тържеството, като подчерта изключително добрата съвместна работа с представителите на НУС и с председателя на ОКС на НУС в Сливен Лидия Димитрова в годините на преход и реформи, в битките  на синдиката при решаване проблемите на своите членове и на всички работещи в сферата на образованието на национално и на регионално равнище.

Социалните партньори получиха грамоти за добро партньорство. Наградени бяха и синдикалисти на НУС – ветерани, за приноса им в създаване и утвърждаване на синдиката. Синдикалните дружества получиха плакети.

РС на КНСБ Сливен отбеляза Деня на загиналите при трудови злополуки

  • 111

РС на КНСБ Сливен отбеляза  Международния ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители на 24 април в Сливен със заседание на Областния съвет по условия на труд. Основни теми на заседанието бяха информация за травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област и анализ на резултатите от проверките на Д”Инспекция по труда”.

Акцентира се и върху ролята на инспекцията по труда по превенцията на риска.

Със заседание на Областния съвет по условия на труд бе почетен деня на загиналите работници в Сливен

  • Sliven

С провеждане на заседание на Областния съвет по условия на труд бе отбелязан международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители на територията на област Сливен - 28 април. На него бе приет годишния отчет за дейността на ОСУТ за 2017г. и план за работата му през 2018г. Представена бе информация за състоянието на травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област за 2017г. Анализирани бяха резултатите от проверките на Дирекция "Инспекция по труда" Сливен през първото тримесечие на 2018 г. Като точка от дневния ред на заседанието бе и "Ролята на синдикатите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд", по която изложение направи г - жа Донка Йорданова - експерт в РС - Сливен и член на ОСУТ.

Президентът на КНСБ в Сливен: Необходими са 12 млн. лв. за увеличение на заплатите в социалните домове

  • sliven

 

На 21 ноември 2011 г. в Сливен се проведе разширено заседание на Регионалния съвет на КНСБ с участието на президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния секретар Николай Недев. На заседанието присъстваха 100 души синдикални председатели и активисти от региона.

В Сливен стартира работата по проекта на КНСБ „Шанс за работа – 2016“

Със заповед № РД 01 – 87 / 01.02.2016 г. на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин се даде старт на проект „Шанс за работа-2016“. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г.

Проведе се заседание на Областния съвет по условия на труд – Сливен

  • 01

На 16.12.2015 г. под председателството на заместник областния управител Веска Вълчева се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. По време на заседанието Иван Каравелов – представител на „Инспекция за държавен технически надзор“ Югоизточна България, представи информация за състоянието на съоръженията с повишена опасност в предприятия и други обекти на територията на област Сливен. 

РС на КНСБ - Сливен проведе среща с кандидат-кметове

  • 01

На 24 септември 2015 год. КНСБ проведе традиционната преди местни избори среща с кандидатите за кмет и общински съветници на община Сливен. Участие в срещата  взеха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, председателят на РС на КНСБ - Сливен Тодор Иванов, около 100 синдикалисти, представители на всички браншове в региона, експерти и др.

В ТЕЦ – Сливен на мълчалив протест срещу Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

На едночасов мълчалив протест излязоха работниците от "Топлофикация Сливен". Те изразиха несъгласието си относно приемането на  Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката /ЗИДЗЕ/, с който се създава Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

25 години РС на КНСБ в Сливен

  • 01

В Сливен на 13 май 2015 г. се чества 25-тата годишнина на Регионалния съвет на КНСБ, чийто председател е Тодор Иванов. Организиран бе дискусионен форум на тема „Социален диалог и КТД – опит и предизвикателства”. В събитието взеха участие областният управител Димитър Сяров, вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров, изпълнителният секретар на Конфедерацията Николай Недев, председателят на ФНСОЛП Димитър Табаков, кметове и заместник-кметове на общини, представители БСК, БТПП, ССИ, Едоардо Миролио – най-големият работодател в региона, директори, социални партньори, синдикални активисти, сред които и Иван Катерински – първият председател на РКС на КНСБ Сливен, и др.