Проект „Шанс за работа в гр. Търговище

 

На 02.04.2012 г. в гр. Търговище стартира поредния проект на Конфедерацията на независимите синдикати в България „Шанс за работа”, който е включен в Националния план за действие по заетостта за 2012 г. Дванадесет продължително безработни жени (с регистрация над една година в Бюро по труда), на възраст над 50 години, са избрани в резултат на подбор, направен съвместно между представителите на  РС на КНСБ – Търговище и ”МБАЛ Търговище” АД.

Бенефициентите се обучават по част от професията „Болногледач” в ”МБАЛ Търговище” АД. Обучението ще продължи 300 учебни часа.  Преподавател е председателят на синдикалната организация на КНСБ в болницата д-р Анна Калоянова. Професионалното обучение ще приключи на 30.05.2012 г.

Преминалите курса на обучение ще получат свидетелство за професионална квалификация по част от професия „Болногледач“ и ще сключат трудови договори с ”МБАЛ Търговище” АД. Обучението ще даде шанс за работа на бенефициентите за шест месеца, през които те ще получават минимална работна заплата.

Проектът на КНСБ, в партньорство с Бюро по труда, ще доведе и до подобряване на грижата за пациентите в  ”МБАЛ Търговище” АД.

 

Изготвил статията: Мехмед Мехмедов
Експерт-юрист в РС на КНСБ – Търговище