Нов КТД в "Ново стъкло" ЕАД

На 28.02.2011 г., бе подписан КТД между СО ФНСОЛП в КНСБ и работодателя "Ново стъкло" ЕАД гр.Нови пазар, предприятие на Холдинг "Юла глас" - Гърция за 2011 г.
През последните две години в резултат на рязко увеличение на цените на  природния газ и минералните суровини, Дружеството успя да запази работните места и да не наложи ползване на неплатен отпуск от работещите. В същото време работните заплати останаха на нивото на м.06.2008 г., които сравнени със средните за бранш "Стъкларска промишленост" са 20 - 25% по-ниски.

В новият КТД се договориха по-висока стойност на ваучерите за храна от 3 на 3,50 лв, считано от 01.02.2011 г. и ваучерите - подарък от 50 на 60 лв.
Работодателя пое ангажимента за увеличение на работните заплати от 01.06.2011 г. след приключване на финансовия Одит за 2010 г. Конкретният размер на увеличението ще се определи след преговори през м.май.
През 2011 г. ще продължи разширението на производството на домакинска стъклария, чрез монтиране на нова формуваща линия, за която ще бъдат приети около 40 нови работници.