Шумен: Подписаха колективния трудов договор в системата на образованието

В събота бяха финализирани двумесечните преговори и беше подписан колективният трудов договор между работодателите и синдикатите в системата на образованието. Подписите си под документа сложиха кметът на Шуменската община Красимир Костов и представителите на двата учителски синдиката към КНСБ и синдиката на учителите към КТ „Подкрепа”.

Според зам.-кмета по култура и образование Живка Тонева, разговорите със социалните партньори са били изключително конструктивни и толер.Образованието, заяви тя, е основен приоритет в дейността на кметската администрация, който е подкрепен с реални действия. Оптимизирана е училищната мрежа, добре структурирани са средищните училища. Общината дофинансира маломерните паралелки, осигурява за повече от 330 деца безплатна логопедична услуга. Увеличени са заплатите на непедагогическия персонал в предучилищното възпитание, запазени са структурите на извънучилищните звена. Вече няколко години наред е утвърдена такава формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти, която осигурява спокойно и ефективно функциониране на системата на образованието. Кметът Красимир Костов потвърди, че неговият екип ще продължи да работи все така конструктивно за просперитета на образованието в Шуменската община и заяви, че се очакват близо 10 млн. лева инвестиционен ресурс за подобряването на материалната база на учебните заведения. Според него, колективният трудов договор усъвършенства отношенията с учителското съсловие и е важен момент за работата в сферата на образованието в Шумен за двегодишния период. Той гарантира спазването на всички ангажименти от страна на общината, заложени в документа.
Новите условия, регламентирани в колективния трудов договор, са свързани със заплащането на допълнителните ангажименти на учителите извън учебния час, допълнителна отпуска от два дни за непедагогическия персонал и един ден за педагозите. Увеличена е с половин процент присъединителна вноска на учителите, които не членуват в синдикалните организации. Ако те ползват условията на колективния трудов договор, трябва да заплатят 1,5 % върху основното си трудово възнаграждение с една година назад. Повишава се и ролята на синдикатите при управление на финансите на всяко учебно заведение.антни, без да се поставят неизпълними условия.