25-тата годишнина на КНСБ се чества и в регионите – Шумен

  • 0001Shumen

На 24 февруари 2015 г. в зала „Тича” на хотел „Шумен” Регионалният съвет на КНСБ в Шумен организира дискусионен форум „Социалният диалог – опит и предизвикателства”. Събитието бе по повод 25-та годишнина на КНСБ и на него присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието – КНСБ Светла Василева, социалните партньори и синдикалният актив от региона.

В своето слово председателят на Регионалния съвет Анета Денева посочи, че през 2011 г. е сключено „Споразумение за сътрудничество с кмета на Община Шумен Красимир Костов, наречено „Визия за социалния диалог в Шуменската Община 2011 – 2015 година”. Целта е да се насърчава провеждането на по-съдържателен и конструктивен диалог в Община Шумен по всички въпроси, касаещи шуменци.

В резултат от доброто социално партньорство и диалог с кмета на Община Шумен и със заместник кметовете Живка Тонева и Седат Кадир в последните години, след задълбочено и детайлно обсъждане на предложените от КНСБ трудови стандарти, е сключен и действа Общински колективен трудов договор в сферата на средното образование. Той е пример със своите по-високи стандарти, от тези, които се съдържат в отрасловия колективен трудов договор. По-добри са нивата на ключови показатели като: формиране на трудовите възнаграждения, съхраняване на работните места, повишаване на професионалната квалификация, ползването на отпуски, условията на труд и др.

На общинско ниво в Шумен за отрасъл „Здравеопазване” са подписани КТД за Детски ясли и Детско и училищно здравеопазване. Достигнати са по-високи стандарти в разделите, касаещи отпуските на различните категории персонал, на обезщетенията, на работно облекло и др. Предизвикателство за страните е било договарянето на РЗ до нивата на Отрасловия КТД. След продължителни и интензивни преговори се постига крачка напред, но това не е достатъчно, има недоволство сред работещите и предстоят нови преговори.

Пример за колективен договор на ниво Община е този в Каспичан, сключен от кмета на Общината Милена Недева и синдикалната организация на КНСБ. Кметът на Община Върбица Мердин Байрям също подписа общ КТД. В последните две години в Община Нови пазар, както и в Община Велики Преслав са подписани колективни договори за детски ясли, за детски учебни заведения и за средното образование. Историята на тристранния диалог на общинско ниво не е дълга, но тя е наситена с динамика и въпреки не малкото нерешени проблеми, а в някои случаи – подценяване на ролята му, тенденцията в развитието на процеса е положителна. При възникване на остри проблеми страните проявяват чувствителност и успяват да се организират на съвместни форуми, да мобилизират необходимите експерти.

В РС на КНСБ в Шумен от няколко години има изградена база данни, наречена „Карта на колективното трудово договаряне на областно ниво”. Действащите КТД на ниво предприятие в областта са 122. Това осигурява по-добри трудови стандарти за 23.21% от наетите в областта и за 86% от синдикалните членове. В 33 предприятия се прилага директно браншов КТД, предимно в образованието и земеделието. КТД по общини са 64 – за дейности, финансирани от общинските бюджети. Те обхващат 3282 синдикални членове. През последните две години няма постъпили данни за отказ от започване на преговори и отказ от подписване на КТД. Почти в 90% от КТД е уреден механизмът за присъединяване към КТД.

По отношение на качественото съдържание на КТД правят впечатление редица договорености, като бонусни системи с много добри финансови изражения в „Алкомет”АД, по-голям брой и размер на обезщетения, по-високи стойности на допълнителни възнаграждения. Има добри договорености по отношение на трудовата заетост, квалификацията, отпуските и социалното подпомагане. Продължава практиката за договаряне на критерии за подбор на персонала при извършване на съкращения.

„Радващ е фактът, че в днешната дискусия участват и двете страни на диалога от „Алкомет” АД, от „Шумен пътнически автотранспорт” ООД, от „АМ Черно море” АД, от МБАЛ Шумен” АД и „МБАЛ Д-р Беров” в Нови пазар, от РЗИ, от ДЦДВУ, от „Ново стъкло” ООД – сподели в заключение Анета Денева.

 

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна по време на дискусията, че България е най-бедната страна в ЕС и в нея съществува остър дефицит на справедливост. Над 600 000 души са работещите бедни у нас. Няма как да не ни притеснява оценката на Евростат, че 3,4 милиона българи са в категорията бедни или в риск от бедност. Нужни са повече прагматични и целеви действия от страна на правителството, за да усетят хората, че може и да има справедливост. КНСБ дава позитивна оценка – около 4, за първите сто дни на кабинета „Бойко Борисов 2”. Макар и трудно това правителство стабилизира финансовата и икономическата сфери. Прогнозите на НСИ и бизнеса са леко оптимистични, докато преди 3-4 месеца бяха силно песимистични. Фискът е стабилизиран и не говорим вече за срив в банковата система. Обаче не виждаме редица мерки, които са необходими на социалната сфера, не виждаме и нова политика по доходите. Заявено бе в правителствената програма, че ще се разработва стратегия за индустриализация, което дава надежди, но ако се остане само на ниво говорене положителен резултат няма да има. Правителството трябва да формира антидефлационен пакет, тъй като 17 месеца България е в дефлация. Устойчивото намаляване на цените намалява себестойността на продукцията и производителите съкращават разходи и хора, което повишава безработицата. Една здравословна инфлация от 1-2% може да тласне икономиката напред. В този омагьосан кръг трябва да бъдат стимулирани минималните доходи на българите.

По време на форума президентът на КНСБ Пламен Димитров връчи юбилейни плакети и грамоти на синдикални председатели и активисти, на социални партньори. Приз по повод юбилея на КНСБ получи и Фикрет Индже – председател на Надзорния съвет на „Алкомет”АД, за воден конструктивен социален диалог и за личния му пример за социална отговорност. Сред наградените бе и областният управител Донка Иванова. Вестник „Шуменска заря” също бе отличен с юбилейната награда, а Велмира Стефанова от същия вестник получи юбилейния плакет за доброто отразяване на политиките на КНСБ в региона.