Нов КТД в "Ново стъкло" ЕАД

На 28.02.2011 г., бе подписан КТД между СО ФНСОЛП в КНСБ и работодателя "Ново стъкло" ЕАД гр.Нови пазар, предприятие на Холдинг "Юла глас" - Гърция за 2011 г.
През последните две години в резултат на рязко увеличение на цените на  природния газ и минералните суровини, Дружеството успя да запази работните места и да не наложи ползване на неплатен отпуск от работещите. В същото време работните заплати останаха на нивото на м.06.2008 г., които сравнени със средните за бранш "Стъкларска промишленост" са 20 - 25% по-ниски.

КНСБ събира подписка срещу законопроекта за социално осигуряване

Към своите членове и към гражданите на Република България се обръща КНСБ с покана да се включат в подписка срещу внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.