Разград : 28-ми април - Международен ден в памет на загиналите и пострадали при трудови злополуки

РС на КНСБ и Сдружение с нестопанска цел „ЖАНЕТА” в Разград искат да издигнат паметна плоча на загиналите и пострадали при трудови злополуки в региона. Гражданското обединение и профсъюзите са открили банкова сметка, на която да се правят дарения за бъдещия монумент. Досега денят е отбелязван със съвместни инициативи на РС на КНСБ, Инспекцията по труда и Областния съвет по условия на труд.

Проблеми в Общински пътнически транспорт – Габрово

От месеци проблемите в Общински пътнически транспорт – Габрово се задълбочават. Ситуацията е изключително напрегната. В Петък (18 март) в Габрово бе проведена среща между работещите в дружеството и лидерът на Съюза на транспортните синдикати Екатерина Йорданова и председателят на РС на КНСБ – Габрово Елена Балабанова.

Шумен: Подписаха колективния трудов договор в системата на образованието

В събота бяха финализирани двумесечните преговори и беше подписан колективният трудов договор между работодателите и синдикатите в системата на образованието. Подписите си под документа сложиха кметът на Шуменската община Красимир Костов и представителите на двата учителски синдиката към КНСБ и синдиката на учителите към КТ „Подкрепа”.

Протест за защита на работните места

Работниците и служителите от „ОЦК” АД Кърджали днес /17 март/, на протестен митинг пред областната управа приеха искания до министъра на околната среда и водите /МОСВ/, до мениджърския екип на предприятието, до областния управител на Кърджали във връзка със създаденото социално напрежение в комбината по повод намеренията за масови съкращения.

Нова синдикална организация в Плевен

9 служители учредиха Синдикална Организация към ФНСДУО в КНСБ в Районно  Управление ,,Социално Осигуряване” на Националния осигурителен институт в  гр.Плевен на 17 Март 2011г. За председател на СО бе избран г-н Христофор Пенков Йорданов. Основни цели на организацията са по-високата степен на представителство и отстояване на законните права и интереси на нейните членове  пред ръководството на РУ,, СО” на НОИ в гр.Плевен.

Подписан колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград

След подготовката на проект за КТД в училището и продължителни преговори от 2010г. на 11.03.2011г. в Областна инспекция по труда гр. Благоевград бе регистриран колективен трудов договор в V- то СОУ “Георги Измирлиев” гр. Благоевград. Екипите на двете страни сядаха на масата за преговори много пъти и след постигнати консесуси подписаха договора в училището. Колективният договор е в сила от 17.02.2011г. В училището синдикалната членска маса е 100%.

Преговори за подписване на общинско КТД в Русе

На 28.02.2011 започнаха Преговори за подписване на общинско КТД със синдикалните организации и работещите във Функции „Здравеопазване” и „Социално осигуряванe, подпомагане и грижи”. Проектът на синдикатите беше представен и критично разгледан от представители на Община Русе.

Нов КТД в "Ново стъкло" ЕАД

На 28.02.2011 г., бе подписан КТД между СО ФНСОЛП в КНСБ и работодателя "Ново стъкло" ЕАД гр.Нови пазар, предприятие на Холдинг "Юла глас" - Гърция за 2011 г.
През последните две години в резултат на рязко увеличение на цените на  природния газ и минералните суровини, Дружеството успя да запази работните места и да не наложи ползване на неплатен отпуск от работещите. В същото време работните заплати останаха на нивото на м.06.2008 г., които сравнени със средните за бранш "Стъкларска промишленост" са 20 - 25% по-ниски.

Нова синдикална организация

На 21 февруари 2011г. СБХН учереди базова синдикална организация в предприятие за млечни продукти „Лакрима” АД, гр. Пазарджик.
На събранието присъстваха 24 работника, които поставиха редица проблеми, свързани със забавеното плащане на заплатите, липсата на суровини и преминаването на четиричасов работен ден.

Председателят на РС на КНСБ – Разград Иван Димитров - почетен гражданин на Разград

Инициативен комитет от РС на КНСБ- Разград избра за почетен гражданин на синдикалиста Иван Димитров, като се позовава на дългогодишния му опит и работа в сферата на синдикализма и утвърждаване на демократичните ценности на нашето общество. Предложението бе съгласувано и одобрено от конгресното ръководство на КНСБ в лицето на неговия президент Пламен Димитров. Иван Димитров е завършил висше образование в юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”-специалност право. Трудовият му стаж започва през далечната 1968 г. като конструктор - проектант в ОПУ- Разград.
- От 1974 г. заема длъжността началник на отдел „Трудово- правна защита” в ОС на БПС,
- 1988 г. - началник на инспекция  „Трудово- правна защита” в ОБС на БПС- Разград.
- 1990 г. - заместник председател на ОБ НС Разград
- 1991 г. – председател на РКС на КНСБ Разград
- 1999 г.- Заместник Областен управител на област Разград
- 2000 г. –към момента е председател на РС на КНСБ Разград    
Инициативният комитет е убеден във високия морал, професионализма и всеотдайната работа на Иван Димитров за благото на трудещите се в Разградска област.