Позиция на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”

  • 0000241888-article3

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” изразява несъгласието си с подготовката, както и с предвидените изменения в проекта на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР.

Позиция на СФ "Металици" КНСБ, НФ "Металургия" КТ Подкрепа, СО на КНСБ и СС на Подкрепа в "Стомана индъстри"

 

  • php0ylqye_800x_

П  О  З  И  Ц  И  Я  

НА  СФ”МЕТАЛИЦИ” КНСБ  , НФ „МЕТАЛУРГИЯ” КТ ПОДКРЕПА, СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ И СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ НА ПОДКРЕПА В „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“

Относно: Ситуацията, в която се намира „Стомана индъстри“ по повод водната криза в гр. Перник

СБУ връчи годишните си награди

  • IMG_2612

Синдикатът на българските учители връчи традиционните си годишни отличия на церемония на 13 декември. Наградени бяха 40 директори на училища и детски градини, кметове, заместник-кметове, началници на Регионални управления на образованието, журналисти. Отличията бяха връчени лично от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и официалните гости, сред които министърът на образованието Красимир Велчев, вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков и др.

Пламен Димитров: Системата на образованието трябва да помогне за развитие на дигиталните умения на българите

  • IMG_2383

Поне още 500 млн. евро са необходими за обучение в дигитални умения на работещите българи. Това е кауза, която трябва да бъде възложена на системата на образованието, за да я предаде по подходящ начин. Потопени сме в среда на изкуствен интелект  и е важно да дадем базови дигитални умения. Това каза президентът на КНСБ на 39-ия синдикален съвет на Синдикат на българските учители, посветен на темата „Гражданското образование – фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели“. Във форума взеха участие и министърът на образованието Красимир Велчев, председателят на СБУ Янка Такева, 297 членове на съвета, гости от чужбина.

ФНСОЛП-КНСБ бе домакин на конференция на IndustriALL Europe and IndustriALL Global Union

  • IMG_0777

По покана на ФНСОЛП-КНСБ, в София, се състоя Заключителната регионална конференция за бъдещето на шивашката и обувната промишленост и колективното договаряне в Югоизточна Европа на IndustriALL Europe and IndustriALL Global Union, по техния съвместен проект-кампания „Укрепване на капацитета на синдикатите в Югоизточна Европа за подобряване на заплащането и условията на труд в секторите на облекло, текстил и обувки“.

Конференцията беше проведена в три обширни  сесии, в едната от които участваха индустриални / работодателски асоциации от всички участващи страни от Югоизточна Европа и ключови марки/брандове като H&M, Inditex, ASOS и Benetton.

Целта на тази сесия беше да се обсъдят възможностите през съвместно партньорство за да се гарантира успешен и конкурентоспособен сектор в Югоизточна Европа с квалифицирана работна сила, добри условия на труд, достойни трудови възнаграждения и колективни трудови договори, включително колективно договаряне на ниво браншова индустрия, което в изказванията си подкрепиха и всички индустриални / работодателски асоциации от региона.

Във другите вътрешни сесии,които бяха с участието на лидери на национални и браншови синдикати от седем държави, се направи равносметка за напредъка на всяка организацията в колективното договаряне досега,както и се връчиха почетни грамоти за Най-добрите организиращи синдикати в Югоизточна Европа.

ФНСОЛП бе високо призната и отличена като най-последователната, иновативна и мощна/силна организация за България, с най-голям капацитет за отстояване и представителство на работещите в браншовете, със силни колективни договорености по места в предприятията и за първи път от повече от 10 години сключено Рамково колективно Споразумение с най-представителната браншова работодателска организация БАПИОТ.

В Споразумението са заложени както припознаването на редица основни Конвенции на МОТ, Директиви, прилагане на международните трудови стандарти, така  и установяване на минимална работна заплата за предприятията, членуващи в двете организации страни по Споразумението /ФНСОЛП и БАПИОТ/ - 107% от МРЗ за страната.

„Хиляди хора заминават за Западна Европа в търсене на по-добър живот. Сътрудничеството/партньорството е от ключово значение за осигуряване на квалифицирана работна сила и заплати за ИЗДРЪЖКА в текстилната промишленост в Югоизточна Европа“ -  това беше и едно от най-силните заключения направени по време на Конференцията, на която над 100 национални и местни синдикални лидери, асоциации на работодатели и модни марки се срещнаха в София.

Представителните Асоциации на работодателите от България, Албания,Северна Македония, Румъния и Сърбия изразиха подкрепа за увеличаване на заплатите за осигуряване на достатъчно квалифицирана работна сила, но заявиха, че се нуждаят и от прякото съдействие  на марките.

От своя страна модните марки H&M, Inditex, ASOS и Benetton обещаха своето сътрудничество за устойчива трансформация. Инициативата ACT за изплащане на достойни трудови възнаграждения предоставя методология и практики, които дават възможност за осигуряване на заплати за издръжка. Спазването на свободата на сдружаване и колективните споразумения на ниво индустрия са другите основни елементи.

Отчете се подобаващо и сериозният напредък в изграждането на колективното договаряне на браншово ниво. Само дни по-рано в България Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост - КНСБ подписа секторно рамково споразумение, което предоставя набор от права и минимална заплата, седем процента над законоустановената минимална заплата за страната.

Ключът към напредъка е изграждането на синдикална сила.

Разговори за секторни колективни трудови договори започнаха в Албания и Хърватия, в Северна Македония, профсъюзите и работодателите работят за подобряване на обхвата на съществуващото браншово договаряне.

Въпреки враждебната среда, се ангажирахме да продължим да изграждаме по-силни синдикални организации с помощта на подробни стратегически организационни планове. Те ще бъдат подкрепяни от техните европейски и световни организации от Швеция, Испания, Германия, Италия и Белгия.

Представители на Европейската комисия и индустриалните асоциации Cotance и CEC предложиха своето сътрудничество за разработване на социален диалог и изграждане на капацитет.

Люк Триангъл, Генерален секретар на IndustAll Europe, каза:

„Работниците, напускащи Югоизточна Европа, компаниите, които нямат работна сила, и регионите в неравностойно положение в Югоизточна Европа, тревожно изчерпващи се, ще продължат с тази негативна тенденция , ако заплатите, условията на труд и жизненият стандарт не бъдат повишени до по-високи стандарти. Необходими са силни синдикати и секторни асоциации на работодателите, които поемат отговорност за своите индустрии чрез договаряне на колективни споразумения, за да дадат бъдеще на модната индустрия и техните работници в Югоизточна Европа.“

Кемал Йозкан, помощник генерален секретар на IndustriALLGlobal Union, каза:

„Това, което е необходимо в Югоизточна Европа, е устойчива икономика и вярваме, че текстилната и шивашката промишленост може да играе ключова роля за това със заплати за издръжка и достойни условия на труд. Но очевидно без мобилизиране на място и изграждане на капацитет това няма да се случи. Трябва да укрепим структурите си и да развием ефективни индустриални отношения във веригата на доставки. Глобалните рамкови споразумения ни дават възможност за това.

Ето защо приветстваме ангажимента на световните марки на тази конференция да работят за подобряване на практиките за припознаване и подкрепа на колективните споразумения на индустриално секторно ниво. "

Цветелина Милчалиева, Председател на ФНСОЛП, каза:

„ Европа изправена пред своите изключително тежки проблеми, като демографското застаряване миграцията, тероризма, и икономическите неравенствата, е изправена и пред друго огромно предизвикателство – защитата на европейския социален модел в условията на глобална конкуренция. Европейските социални партньори се нуждаят от по-голяма институционална подкрепа за развитие и разширяване на автономния социален диалог на секторно и фирмено равнище, за да го изпълнят с ново съдържание и нова цел. Такъв един модел на развитие на индустриалните отношения изисква в бъдеще максимално да изчистим легитимността на преговорите и сключването на КТД – от широко обсъждане на параметрите, през получаване на категоричен и недвусмислен мандат за преговори, изясняване на обсега на валидност, до поемане на съответните отговорности. Повишаване на качеството на браншовото колективно договаряне  ще помогне и в борбата с нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг.“

КНСБ и НФТ „Химия и индустрия“-КНСБ застават ясно зад исканията на синдикалната организация към КНСБ в "Неохим" АД Димитровград

  • neohim

През последните няколко месеца КНСБ, НФТ "Химия и индустрия" – КНСБ и ръководството на "Неохим" АД Димитровград в поредица от консултации и срещи в Министерството на енергетиката спомогнаха за организирането на мерки от страна на държавата за устойчиво овладяване на цената на природния газ и избягването на евентуалното съкращение на персонала на дружеството поради тази причина.

Декларация от протеста на медиците от ФСЗ КНСБ и БАПЗГ до Министерския съвет на Р България  

  

  • site_1

Протестът на хилядите медици, сестри, акушери и лаборанти в София, гласува декларация, която бе връчена на вицепремиера Томислав Дончев и здравния министър Кирил Ананиев от лидерите на митинга Пламен Димитров, д-р Иван Кокалов и Милка Василева.

Ето и текста на документа:

5000 медици на протест за достойни заплати, извоюваха поне 200 млн. лв.

 

  • site_1

Близо 5000 медици излязоха на протест пред Министерския съвет за достойни заплати. На митинга в София, организиран от КНСБ, Федерацията на синдикатите в здравеопазването и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, дойдоха лекари, медицински сестри, фелдшери, акушери и лаборанти от цялата страна.

Д-р Иван Кокалов, председател на ФСЗ-КНСБ: На 7 октомври излизаме на протест за по-достойно заплащане на здравните работници

 

  • DSC05186

Протест ни не се е състоял, за да бъде наричан бутафорен. Това каза вицепрезидентът на КНСБ и председател на ФЦЗ-КНСБ д-р Иван Кокалов в предаването "Тази сутрин" по bTV във връзка с изказването на медицинска сестра от Пазарджик, че няма да участва в "бутафорния протест на КНСБ на 7 октомври". Д-р Кокалов посочи, че е проверил и установил, че въпросната медицинска сестра не е официален представител на медицинските работници в Пазарджик.

Над 7000 лекари и медицински специалисти излизат на национален протест за достойно заплащане

  • site_zdrave

Над 7 хиляди лекари и медицински специалисти излизат на национален протест в София на 7 октомври - Международния ден за достоен труд. Организатори са федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, с подкрепата на БЛС. Основното искане е увеличение на заплатите на лекарите и медицинските специалисти , съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.