Пламен Димитров: Енергетиката и транспортът ще бъдат най-засегнати от Зелената сделка

 

Ако се приеме европейското законодателство по Зелената сделка за климатична неутралност до 2050 г. в този му вид, най-засегнатите сектори в България ще бъдат енергийният - в частта, която засяга въглищата, и транспортът. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при представянето на становището на Икономическия и социалния съвет "Eвропейският зелен пакт - икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България". То бе прието преди седмица, като докладчици по него бяха Димитров и председателят на АИКБ Васил Велев. 

Димитров посочи че зеленият пакт ще се отрази негативно и на металургията, химията, строителството, селското стопанство. По думите му към момента е трудно да се определи колко работни места в страната ще бъдат засегнати , но енергийната част става дума от 90 до 150 000 души. Това е голяма социална цена, но не е само тя. Съществена е и енергийната сигурност, а когато няма достатъчно предлагане на електроенергия, цената ще тръгне нагоре, предупреди Димитров.

КНСБ представи детайлна позиция по Зелената сделка на първото заседание на Консултативния съвет

КНСБ представи своята позиция и предложения на провелото се днес първо заседание на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка към Министерския съвет. Той бе сформиран през април по инициатива на конфедерацията.  В състава му влизат всички министри, занимаващи се с темите от обхвата на европейските "зелени" цели, представители на президентската институция, парламентарно представените политически сили, национално представителните работодателски и синдикални организации, научната и академичната общност. 

Становището на КНСБ е, че: 

1. не приема амбициозните климатични цели в предложението на ЕК за „Европейски закон за климата” за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40% на 50-55% в сравнение с 1990 г. Нашата страна трябва да отстоява позиция на ниво ЕС за правото на държавите членки да вземат решения за преход към нисковъглеродна икономика, съобразен със специфичните особености на всяка страна.

Членовете на Икономическия и социален съвет обсъдиха Зелената сделка с еврокомисар Мария Габриел

  • th-22690402877-1556x1038
 

Икономическият и социален съвет прие становище „Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“. Докладчици по него бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на АИКБ Васил Велев. КНСБ бе домакин на пленарната сесия, а специален гост бе българският еврокомисар Мария Габриел.

Тя се включи в дискусия за предизвикателствата и решенията, които България и Европейският съюз могат да предложат за осъществяване на амбициозните цели на Зеления пакт.  Пламен Димитров подчерта, че България споделя дългосрочните цели, заложени в Зелената сделка, тъй като процесът няма алтернатива. „Ние от синдикатите казваме, че няма работни места на мъртва планета“, обясни Димитров и напомни, че по инициатива на КНСБ бе създаден консултативен съвет, чието първо заседание предстои утре.

Европейската Зелена сделка - дела и документи

В края на миналата година Европейската комисия представи “Европейската зелена сделка“ с план от редица политически инициативи, насочени към постигане на климатично неутрална икономика през 2050 г. Още с нейното представянето се акцентира, че това е свързано с актуализиране на климатичната амбиция на ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове с 50-55%, което да замени настоящата цел от 40%. Към документа е приложена пътна карта с основните действия на Комисията, свързани с преразглеждане на законодателството на ЕС в съответствие с новите цели в областта на климата.

Пламен Димитров на среща с министър Теменужка Петкова: Три са червените линии, които страната ни не може да премине при Зелената сделка

 

  • IMG_4359

Поне три са червените линии, които страната ни не трябва да премине по предложената от ЕК Зелена сделка. В сегашния ѝ вид тя е неприемлива за България. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров след среща, инициирана съвместно с КТ „Подкрепа“, с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, ръководителите на държавните енергийни дружества и представители на енергийните федерации в двата синдиката. На нея бяха обсъдени отражението на Зелената сделка върху енергетиката на страната, състоянието на сектора и мерки за стабилизирането му.