Кампанията „Не си сам“ продължава пети месец, подкрепи 230 заболели с общо 57 хил. лв.

Благотворителната кампания на КНСБ „Не си сам“ подпомогна до момента 230 синдикални членове, заразени с COVID–19. Общата изплатена сума е 57 хил. лв.

Акцията продължава пети месец, след като започна на 1 май. Тя цели да окаже финансова или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви. Реализира се съвместно с „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“, федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната.

Към настоящия момент заболели от COVID – 19 са 240 синдикални членове от 21 области, 35 населени места и 59 предприятия и учреждения от 13 основни членове на КНСБ.

85 от заболелите синдикални членове са заети в сферата на здравеопазването. Федерация на синдикатите от здравеопазването на КНСБ пое изплащането на еднократни помощи за тях чрез свой фонд за подпомагане. До момента от федерацията са изплатени 29 750 лв., като са подпомогнати с по 350 лв. заболели медици от Бургас, Добрич, Кюстендил, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Плевен, Смолян, Ямбол, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – гр. София, Център за спешна медицинска помощ – гр. София, Детско и училищно здравеопазване – гр. София, РЗИ – гр. Благоевград. 

Кампанията „Не си сам“ подкрепи 187 синдикални членове, изплатени са 48 хил. лв.

Благотворителната кампания на КНСБ „Не си сам“ подпомогна до момента 187 синдикални членове, заразени с COVID–19. Общата изплатена сума е 48 хил. лв.

Акцията стартира на 1 май и цели да окаже финансова или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви. Реализира се съвместно с „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“, федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната.

Към настоящия момент засегнати от заразата са общо 202 синдикални членове от 18 области, 24 населени места и 41 предприятия и учреждения.

Част от основните членове на КНСБ разполагат с действащи фондове за подпомагане. Според утвърдените правила за изплащане на помощи, за кампанията „Не си сам” Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” помага на членове от сектори, в които не са сформирани през годините фондове за социална помощ и не са предвидени други механизми за подпомагане. Финансовите средства се набират чрез целеви дарения по обявената банкова сметка на фонда.

„Не си сам“ подкрепи с над 35 хил. лв. 131 заразени членове на синдиката

 

Благотворителната кампания на КНСБ „Не си сам“ вече подаде ръка на 131 заразени с COVID-19 членове на синдиката. Те са подпомогнати с общо над 35 хил. лв.

Акцията стартира на 1 май и се реализира съвместно с „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“, федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната. Целта на инициативата е да окаже финансова или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви.

Съществуващи фондове и механизми за подпомагане, формирани през годините в отделни основни членове, се включват в кампанията „Не си сам“ в подкрепа на заболели от COVID-19 членове на КНСБ, съобразно утвърден ред за достъп до подпомагане и размер на помощта. За членовете на федерации, синдикати и съюзи на КНСБ, които не разполагат с фонд или правила за подпомагане на своите членове, се отпуска финансова или материална помощ от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ в размер най-малко на 150 лв.

„Не си сам“ подпомага с 30 хил. лв. заболели членове на КНСБ, 19 хил. вече стигнаха до тях

Националната благотворителна кампания „Не си сам“ мобилизира до момента ресурс от близо 30 хил. лв., които се насочват за подкрепа на заразени с COVID-19  членове на КНСБ.

Акцията стартира на 1 май и се реализира съвместно с „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“, федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната. Инициативата предвижда финансова помощ или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви. Размерът й ще е минимум 150 лв. от фонда, като по преценка на отделните федерации при допълване на помощта той може да бъде и по-голям.

Кампанията „Не си сам“ подкрепя още 15 заболели членове на КНСБ

15 заявления за подпомагане от заразени с COVID-19 членове на КНСБ са подадени към момента в „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”. Работниците са от Кюстендил, Радомир, Дряново и София. Те ще получат материална помощ в рамките на националната благотворителна кампания „Не си сам“.

Тя стартира на 1 май, за да подаде ръка на заразени работещи членове на конфедерацията. Инициативата предвижда материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви. Размерът й ще е минимум 150 лв. от фонда, като по преценка на отделните федерации при допълване на помощта той може да бъде и по-голям.