„Синдикални действия в защита на работниците в МВР и Министерство на отбраната”

Утре, 04 ноември 2015 год. (сряда) от 11:00 ч. в централата на КНСБ, ет.11 – заседателна зала,

ще се проведе брифинг на браншовите лидери Христо Христов – председател на Национален синдикат на гражданската администрация в МВР (НСГА- ФНСДУО-КНСБ), Венцислав Станков – зам.-председател на Национален синдикат на пожарните спасители – НСПС „Огнеборец”-КНСБ, Георги Братованов – председател на Федерация на независимите синдикални организации в Българската армия (ФНСОБА-КНСБ). На брифинга ще бъдат оповестени позициите и общите синдикални действия за защита интересите на работещите в МВР и Министерство на отбраната. Брифингът ще бъде воден от Пламен Нанков и Валентин Никифоров – вицепрезиденти на КНСБ.

Във внесения проекто-бюджет на Р.България за 2016 год. е направено изменение в петък на извънредно заседание (без да е обсъждано в НСТС), с което се орязват част от заплатите, обезщетенията и социалните придобивки в Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи.