Лидерът на КНСБ ще участва в дебат за бъдещето на Европа

  • eu-1


Лидерът на КНСБ ще участва в дебат за бъдещето на Европа, организиран от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на България.
Събитието ще се проведе на 2 юни, петък в хотел София-Балкан на пл. „Св. Неделя“.


Пламен Димитров ще модерира дискусията за Европейският стълб на социалните права и мястото му в Европейския семестър. В нея ще участват Хасан Адемов, Председател на Комисията по социална политика на 44-тото Народно събрание на Република България, Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", Цветан Симеонов, председател на БТПП, проф. д-р Искра Белева, Българска академия на науките.
Участниците в модула трябва да дадат отговор на въпросите - как да приспособим нашите социални модели към настоящите и бъдещите предизвикателства?
Ще се дебатира още трябва ли да се задълбочава социалната интеграция на Европа или трябва да се ограничи само до свободното движение и какви допълнителни политики са нужни за подобряване на социалната кохезия в Европа.