ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА НОВ БИОЛОГИЧЕН АГЕНТ КОРОНАВИРУС SARS-COV-2, ПРИЧИНЯВАЩ ЗАБОЛЯВАНЕ COVID-19

Настоящата оценка на риска идентифицира опасности, свързани с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 и се извършва на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба №5/1999 г. за  реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. 

 "Биологични агенти" са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност.

 

Близък контакт се определя като:

 • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
 • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;
 • лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства, или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция за близък контакт, може да се определят и други или всички пътници в самолета).

 

 1. Обща характеристика и класификация

 

SARS-CoV-2 е вирус от семейството на коронавирусите , който причинява тежък остър респираторен синдром. Заболяването, свързано с него, се нарича COVID-19.

 

 1. Начин на предаване

 

Според известните към момента данни предаването на вируса става главно чрез дихателни капчици когато хората кихат, кашлят или издишват.

 

Инкубационният период за COVID-19 (т.е. времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем се изчислява между 2 и 14 дни.

На този етап е известно, че вирусът може да се предаде, когато заразените лица проявят грипоподобни симптоми. Все още обаче няма достатъчно данни дали леките или асимптоматични случаи могат да предават вируса.

 

 1. Класификация на биологичния агент

 

Коронавирусите са класифицирани в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа в група 2.

 

Трябва, обаче, да се има предвид, че SARS-CoV-2 е от групата на коронаворусите, но изцяло нов тип и към момента показва характеристиките на биологичен агент група 4, а именно:

"Биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск за разпространяване на заболяването в обществото и обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение."

 

 1. Анализ на риска

 

Към момента на изготвяне на оценката на риска Европейският център за превенция и контрол на заболяванията отчита  следния риск от разпространение и последици (Daily Risk Assessment 13 март 2020 г. - https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation):

 

 • Рискът от тежко заболяване, свързано с инфекция с COVID-19 за хора от ЕС/ЕИП и Обединеното кралство, понастоящем се счита за умерен за общото население и висок за възрастните хора и хората с хронични заболявания.
 • Освен това рискът от по-леко заболяване и последващото въздействие върху социалната и свързаната с работата дейност се счита за висок.
 • Рискът от поява на междуобщностно предаване на COVID-19 в ЕС/ЕИП и Великобритания понастоящем се счита за много висок.
 • Рискът от широко разпространено предаване на COVID-19 от националната общност в ЕС / ЕИП и Великобритания през следващите седмици е висок.
 • Рискът, свързан с предаването на COVID-19 в здравните и социалните институции с голям брой уязвимо население, се счита за висок.
 • Рискът за хора от ЕС/ЕИП, пътуващи/пребиваващи в географски зони с предполагаемо разпространение в общността е много висок.

 

Освен това се посочва, че е от съществено значение да се въведат мерки за забавяне на разпространението на вируса сред населението.

 

Със Заповед РД-07-1-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването бе наредено всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си.

Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения.

 

Имайки предвид посоченото, рискът за работещите от заразяване с COVID-19 и разпространение се определя като висок, изискващ прилагането на незабавни мерки.

Пълния текст и таблици с необходимите мерки можете да изтеглите ТУК