Позиция на КНСБ по одобреното от ЕК предложение за създаване на инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие избухването на COVID-19 “.

Този инструмент е предназначен да подкрепи краткосрочната работа и подобни мерки на национално ниво, за да се предотврати безработицата след избухването на COVID-19. Той трябва да обхваща всички страни и всички работници, включително самостоятелно заетите.

Инструментът ще се финансира директно от Европейската комисия, която издава облигации на ЕС „тройно А“ за набиране до 100 милиарда евро на база до 25 милиарда гаранции, които да бъдат въведени от държавите-членки на принципа „про-квота“ (това са формални гаранции, а не действителни пари, които да бъдат платени).

Какви са международните трудови стандарти в кризата заради COVID-19

 

Основни разпоредби на международните трудови стандарти, свързани с развиващата се епидемия от COVID-19. Често задавани въпроси

Международната организация на труда поддържа система от международни трудови стандарти (ILS), насочени към насърчаване на възможностите за поява и получаване на достойни и продуктивни работни места , в условия на свобода, справедливост, сигурност и достойнство. Нормите на труда са полезен трудов компас в контекста на кризисния отговор на епидемията на COVID 19. 

Заповед на социалния министър: Задължителна дезинфекция на работните места поне два пъти дневно

Заповед на социалния министър Деница Сачева задължава работодателите да правят задължителна дезинфекция на работните места, разрешава им да отстранят временно работник или служител, който не носи дадените му от службата предпазни средства, като маска за лице и ръкавици. Разпореждането е във връзка с въведеното в страната извънредно положение с цел ограничаване разпространението на коронавируса. На входа ще работещите ще трябва да бъдат проверявани за симптоми на респираторни заболявания и при такива ще бъдат връщани. Работодателите ще са длъжни да провеждат извънредни инструктажи и да осигуряват дезинфекция на помещенията поне два пъти дневно.

Вижте пълния текст на заповедта:

68 средни и големи фирми засегнати от кризата, повечето пускат работниците в платен отпуск (обновена информация)

68 средни и големи предприятия със заети над 38 570 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 2 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24прибягват към неплатен отпуск, а в 12от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Експертите на КНСБ започват консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата

Усложняването на ситуацията на пазара на труда и необходимостта от разяснения на новото законодателство, свързано с извънредното положение, налагат експертите на КНСБ да са в готовност да отговорят на поставени въпроси. За целта е създадена специализирана мрежа от експерти, включваща регионалните и браншови структури на синдиката.

Проучване на МКП в 86 държави: Подкрепа на доходите почти липсва

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване на отпуск по болест за работниците (21% от страните). Въпреки нуждите на милиони хора, подкрепата за доходите е налице само в 12% от страните.

Това показва първото глобално проучване на Международната конфедерация на профсъюзите ITUC COVID-19 за здравните и икономически последици от пандемията. Проведено е между 17 и 23 март в 86 държави. Сред тях са 28 от 36 страни от ОИСР и петнадесет държави от Г-20.  

Проучването показва, че 53% от страните заради вируса въвеждат мерки за затваряне на училища и предприятия, които не са съществени за икономиката. Безплатни здравни грижи има в половината от държавите.

НОИ вече издава ПИК и по електронен път след предложение от КНСБ

Националният осигурителен институт (НОИ) предостави възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Предложението за въвеждане на услугата, за да бъдат облекчени гражданите, бе направено от КНСБ. Конфедерацията благодари на ръководството на института за бързата реакция. 

66 средни и големи фирми засегнати от кризата, повечето пускат работниците в платен отпуск (обновена информация)

 

66 средни и големи предприятия със заети над 37 985 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 1 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19.

Събраните данни показват, че 79% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 23% прибягват към неплатен отпуск, а в 12% от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Работодателят купува пособията за борба с COVID-19

Във връзка с разпространяването на COVID – 19 на места започват злоупотреби от страна на фирмите с работещите в тях.

Злоупотребите се изразяват в това, че шефове съобщават на служителите си, че ще им правят удържи по 50лв (или други суми) на човек, за да закупят санитарни материали (маски, спирт и др. дезинфектанти), които да бъдат използвани на работно място. Имат ли всъщност право на това?

Работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Тристранният съвет одобри схемата 60:40 за всички засегнати от кризата сектори

Тристранният съвет одобри днес предложението на КНСБ всички засегнати от настоящата криза сектори да имат право на подпомагане от държавата по схемата 60:40. Така отпада първоначално предложеният от правителството списък със субекти, които да имат възможност за подпомагане.  

Списъкът със секторите, които ще имат право на подпомагане, ще важи само в случаите, когато предприятието е спряло работа в резултат на издадените заповеди от здравния министър Кирил Ананиев за затваряне на молове, ресторанти, игрални зали, кина и т.н.