Нов браншов КТД подписаха за трикотажната промишленост

Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост съобщава, че на 25 май 2010 г. се подписа Браншовия колективен трудов договор между Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, Федерация лека промишленост на КТ „Подкрепа” и Български браншови съюз на трикотажната промишленост в сила от 01 април 2010 г. за срок от две години.

КНСБ постави твърди условия за участие в преговорите по пенсионната система

    Координационният съвет на КНСБ обсъди предоставения от министъра на труда и социалната политика „Мерки за гарантиране   на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на пенсиите”.  Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров представи пред министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов гласуваната от КС на КНСБ Позиция, която съдържа предварителни условия, само при изпълнението на които КНСБ ще участва в обсъждането на мерки за развитие на реформата в пенсионната система:  
1.    За генерална цел  на модернизирането на пенсионната система да се изведе постигането на коефициент на заместване на дохода от труд минимум 65 на сто от солидарния първи стълб и поне 20-25% от допълнителното осигуряване, чрез подобряване финансовата стабилност на системата в средносрочен и дългосрочен план ;
2.    Категорично преустановяване намаленията на осигурителнитe вноски и провеждане на плавно и постепенно  възстановяване на размерите им до ликвидиране на чистия дефицит на фонд „Пенсии” в ДОО. Установяване на разпределение на  вноските в съотношение 2/3 – 1/3 за работодател и работник и въвеждане на данъчни облекчения, стимулиращи допълнителното и доброволно осигуряване.
  Като първа стъпка, още в 2011 година, да се възстанови 2-процентното намаление, въведено през 2010 г., като 1% е за  осигурителната вноска за фонд „Безработица” на ДОО.
3.    Незабавно криминализиране неплащането на осигурителните вноски за задължителното осигуряване, с цел засилване контрола върху нарушенията на осигурителното законодателство и рязко подобряване събираемостта на вноските.
4.    Възстановяване на правилото, че максималният осигурителен доход е 10 пъти по-висок от минималния.
5.    Въвеждане в Кодекса на труда на забрана за уволнения по инициатива на работодателя на работниците и служителите, на които им остават 3 години до изпълнение на условията за  пенсиониране, освен при тежки дисциплинарни провинения.
6.    Удължаване срока на действие на преходните разпоредби на КСО за ранното пенсиониране на категорийните работници до 2014 година.
    В гласуваната от КС на КНСБ позиция се заявява, че без законовото регламентиране на   и публична политическа  гаранция от страна на всички парламентарно представени политически сили за трайност на нормите, с които посочените мерки се въвеждат,  Конфедерацията няма да води преговори по  условията за достъп до пенсия за осигурителен стаж и възраст и ще премине към организиране на ефективни протестни и стачни действия, за да се противопостави на всяка промяна.

26. май 2010 г.

Меморандум за сътрудничество

На 25.05.2010 г. в централата на КНСБ вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров и спредседателят на Управителния съвет на НСОРБ Доря Янкова, която е и кмет на гр. Смолян подписаха Мемурандум за сътрудничество между двете институции. В Мемурандума са  заложени общи мерки за ефективно развитие на общините, по-добро договаряне и изпълнение параметрите на Колективното трудово договаряне на общинско ниво - по-специално за дейностите, финансирани от общинския бюджет, общи предложения за нормативни промени с цел финансово укрепване на общините и др.

Image
Image

Да отпразнуваме светлия празник на славянската писменост заедно!

     Празничен концерт по случай 24 май
 
 
      На 26. май. 2010 г. в чест на 24 май - Деня на славянската писменост, от 19.00 ч. в зала 1 на НДК ще се проведе празничен концерт-спектакъл, в който ще участват:
     Лили Иванова, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Росица Кирилова, Мая Нешкова, Мими Иванова, Михаил Белчев, Светла Иванова, Диана „Експрес” и  други любими изпълнители на българската публика. С популярните си и най-нови песни те ще радват публиката, на фона на динамичните, атрактивни  танци, пластика и актьорско майсторство на балет „Роберта”, „Дива” и др.
    Концертът се организира от Синдиката на българските учители с подкрепата на КНСБ, „Дарик” радио, БНР, БНТ и ТВ „София-кабел”.
    Билети на цена от 10 лв. можете да закупите на билетните каси на НДК или  в централата на КНСБ „пл. Македония 1” – „Организационен департамен”, ет. 10.
    Билетите са на изчерпване.
Image 

Седма среща на комуникационната работна група на Европейската федерация на металоработниците

На 4 и 5 май 2010г в София се проведе работна среща относно информационните и комуникационни стратегии на синдикатите в Югоизточна Европа. Събитието се организира от Европейската федерация на металоработниците с финансовата подкрепа на Фондация Фридрих Еберт, а домакин беше СФ „МЕТАЛИЦИ”.

ПРЕСЦЕНТЪР НА КНСБ - СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


Председателите на синдикалните организации и членовете на ВОН-КНСБ, които взеха участие в протестното шествие, организирано от Академичния съвет и студенти от СУ, приеха текст на ПОДПИСКА, КОЯТО ЩЕ ОБХВАНЕ НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ, КАКТО СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ ОТ ВУ И БАН с искания за:

1. ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА ДА СА РЕАЛЕН НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ, изразен чрез политиката по доходи и увеличение на средствата за наука и за издръжка на обучението на студентите и докторантите;
2. ПРЕДВИДЕНИТЕ В БЮДЖЕТА ЗА 2010 г. СУБСИДИИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА В ПЪЛЕН РАЗМЕР;
3. Разработване на нова методика за определяне на диференцираните нормативи за издръжка на обучението по приоритетните направления, съобразно пазара на труда и с базов норматив, отразяващ последователно нивото на средното и висшето образование, както и реалните потребности на висшите училища, която да се въведе с Бюджет 2011 г.;
4. Средствата за ВУ и БАН да позволяват договаряне на работни заплати за всички работещи не на остатъчен принцип или в безпринципна зависимост от чистия доход на стипендии, а така че България да не е на последно място по заплащане на труда на преподаватели и изследователи - както на млади, така и на хабилитирани учени.

Целта на ПОДПИСКАТА е да подпомогне преговорите на синдикатите с правителството, така че в последното тримесечие средствата, заложени в бюджета на висшите училища и БАН за 2010 г. да бъдат изплатени в пълен размер, както и да очертае параметрите на новия бюджет за ВУ и БАН през 2011 г.

Сидеров да се откаже от исканията си за имотите

   Сега, в условията на криза, пред социалните партньори стоят много по-съществени и спешни въпроси, които трябва да намерят бързо и адекватно решение. На лице са редица антикризисни мерки, които могат да донесат реални приходи на бюджета и усилията на политическите централи трябва да се обединят и да се концентрират в тази посока, а не в несъстоятелно заяждане „на дребно” със синдикатите, което явно цели да отклони общественото внимание от значимите социални проблеми.
   Настояваме г-н Волен Сидеров публично да се откаже от неуместното си изказване - чрез конфискация на синдикално имущество да се запълни дупката в бюджета – и да прекрати повдигането на подобни безсмислени и безполезни за обществото теми.

Решение на ВКС по закрилата на председател и секретар на синдикална организация

Параграф 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда определя вида на заеманата ръководна длъжност, но не поставя ограничения на бройките, когато в синдикал на организация са избрани повече от един секретари с оглед броя на членовете на организацията и структурните звена, обособени при него, то всички те се ползват от установена та закрила по чл. 333, ал. 3 от Кодекса на труда.

Няма да допуснем орязване на доходи и социални права!

  
   Скъпи братя и сестри синдикалисти,
   Хора на наемния труд,
   Граждани на България,

    На този ден, преди повече от 120 години стотици хиляди демонстранти в САЩ  тръгват по Чикагските улици в борба за 8-часов работен ден. На градския площад Хаймаркет избухва бомба, демонстрацията е окървавена, а синдикалните водачи – обесени. Няколко години по-късно 1-ви май е обявен за Международен ден на труда на Конгреса на Работническия интернационал, а всяка година милиони работници по света на този ден изразяват стремежа си към свобода, демокрация, справедливост и мир, за по-достоен живот!