В час с технологиите – и на 80

Първите 22-ма успешно преминали обучението - със средна възраст 65 г. - получиха своите сертификати за успешно приключен курс лично от проф. д-р Желязко Христов, който с гордост нарече курсистите „лисабонци”, тъй като спазват принципите на Лисабонската стратегия за учене през целия живот.
Image 

Здравеопазването на фокус

В становище, Федерация на синдикатите в здравеопазването настоява за:
1.    Преструктурирането на лечебни заведения за болнична помощ да става на базата на анализа за потребността за здравните услуги на всяка община, от наличието на медицинските специалисти. Това да става след задължителни консултации с местната власт, социалните партньори и предварително приети програми за пренасочване, преквалификация и компенсации на освободения персонал.
2.    Приемане на шест месечен гратисен период за сключване договори с лечебните заведения за болнична помощ.
3.    Деблокиране на общините минимум 350 млн. лв. от резерва на НЗОК в БНБ и утвърждаване на делегираните бюджети на болниците минимум на тези от 2009 год.

Президентът наложи вето върху Закона за митингите

Президентът на РБългария Георги Първанов прие аргументите на КНСБ и наложи вето върху закона за събраняита, митингите и шествията. Това стана ясно на среща на лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа" проф. д-р Желязко Христов и д-р Константин Тренчев с Президента и с министър-председателя Бойко Борисов. При приемането на изменения ЗСММ КНСБ първа отреагира и призова Президента Първанов да наложи вето върху антидемократичните промени в закона, които ограничаваха правото на протест на гражданите пред сградите на МС, НС, Президентството и др.

КНСБ иска размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата

На пресконференция президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов представи вижданията на Изпълнителния комитет на Конфедерацията за участието на синдиката в обществения дебат за устойчивост и модернизация на пенсионната система. Доц. Христов заяви, че Конфедерацията категорично подкрепя архитектурата и модела на пенсионната система - „сигурност чрез многообразие”, заложен със законодателството от 1999 г. и ще отстоява своята подкрепа на солидарния първи стълб и неговата водеща роля при обезпечаване на пенсионна защита на населението. Президентът на КНСБ акцентира, че синдикатът е готов да участва в дебат за модернизация на пенсионната система с ясна цел – размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата (60% от солидарния стълб + 15% от втория стълб).

КНСБ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

На 28.01.2010 г., в централата на КНСБ (пл. Македония 1) ще се проведе разширено заседание на Изпълнителния комитет на Конфедерацията, на което ще бъдат обсъдени оповестените от Министерството на труда и социалната политика предложения за промени в пенсионната система.
Позицията на ИК на КНСБ по този въпрос ще бъде представена от ръководството на Конфедерацията, на Пресконференция от 11.00 ч. в Залата на 11. ет.
    

Висшето образование и науката

На 26 януари 2010 г. (вторник) от 11.00 часа на 11-я етаж в сградата на КНСБ, пл. “Македония” 1 ще се проведе среща между председателя на  Съвета на ректорите в  България проф. Борислав Борисов и членовете на Съвета, президента на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов и председателят на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” доц. д-р Лиляна Вълчева. Темата на срещата е посветена на законодателната и финансовата политика в областта на висшето образование и науката.
След срещата, от 12.00 часа, в същата зала ще се проведе Пресконференция.

Анализ на социалния диалог

Днес все още е  налице  ясно изразена политическа воля на кабинета Борисов  за развитие на процесите на сътрудничество между представителите на Държавата и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

"Ремотекс-Раднево" ЕАД - преговорите провалени

Вчера, 12.01.2010 г. и днес 13.01.2010 г., чрез административен натиск и действия на мениджърския екип на „Ремотекс-Раднево” ЕАД бяха провалени преговорите между изпълнителния директор на „Ремотекс-Раднево” ЕАД инж. Стефан Чорчопов и представителите на работещите в дружеството - председателя на Стачния комитет Живко Запрянов, председателя на Синдикалната организация на КНСБ Живко Господинов и общинския координатор на КНСБ-Раднево Бойка Боева.  По време на преговорите не беше договорен минималния обем дейности, който трябва да бъде осигурен по чл. 14 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове – при провеждането на ефективна стачка.  Поради тази причина  Стачният комитет се обърна към Националния институт за помирение и арбитраж за осигуряване на арбитър, който да реши въпросния спор по задължителната процедура.

Железничарите не се споразумяха...

Днес, 12.01.2010 г. бе проведена среща между ръководството на изпълнителния директор на „БДЖ” ЕАД Пенчо Попов с представители на Синдиката на железничарите в България – КНСБ (СЖБ) с председател Петър Бунев и Съюза на транспортните синдикати в България – КНСБ (СТСБ) с председател Екатерина Йорданова, и Национален железничарски синдикат – Подкрепа (НЖС) с председател Божидар Тасев и Федерация на транспортните работници – Подкрепа (ФТР) с председател Розен Зарков. По поставените от представителите на синдикалната организация срокове за изплащане на посочените средства, не се постигна споразумение, поради което...

Сигнал до президента на КНСБ:

РАДИО К2 ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО !...

"Казвам се  Беновска, Илиана. Политически журналист съм. Ще Ви разкажа една история: „Радио К2” ще бъде спряно от ефира на България. Върховният административен съд ще отнеме лицензиите на радиото."