КНСБ иска размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата

На пресконференция президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов представи вижданията на Изпълнителния комитет на Конфедерацията за участието на синдиката в обществения дебат за устойчивост и модернизация на пенсионната система. Доц. Христов заяви, че Конфедерацията категорично подкрепя архитектурата и модела на пенсионната система - „сигурност чрез многообразие”, заложен със законодателството от 1999 г. и ще отстоява своята подкрепа на солидарния първи стълб и неговата водеща роля при обезпечаване на пенсионна защита на населението. Президентът на КНСБ акцентира, че синдикатът е готов да участва в дебат за модернизация на пенсионната система с ясна цел – размерът на пенсията да достигне 75% от заплатата (60% от солидарния стълб + 15% от втория стълб).

КНСБ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

На 28.01.2010 г., в централата на КНСБ (пл. Македония 1) ще се проведе разширено заседание на Изпълнителния комитет на Конфедерацията, на което ще бъдат обсъдени оповестените от Министерството на труда и социалната политика предложения за промени в пенсионната система.
Позицията на ИК на КНСБ по този въпрос ще бъде представена от ръководството на Конфедерацията, на Пресконференция от 11.00 ч. в Залата на 11. ет.
    

Висшето образование и науката

На 26 януари 2010 г. (вторник) от 11.00 часа на 11-я етаж в сградата на КНСБ, пл. “Македония” 1 ще се проведе среща между председателя на  Съвета на ректорите в  България проф. Борислав Борисов и членовете на Съвета, президента на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов и председателят на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” доц. д-р Лиляна Вълчева. Темата на срещата е посветена на законодателната и финансовата политика в областта на висшето образование и науката.
След срещата, от 12.00 часа, в същата зала ще се проведе Пресконференция.

Анализ на социалния диалог

Днес все още е  налице  ясно изразена политическа воля на кабинета Борисов  за развитие на процесите на сътрудничество между представителите на Държавата и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

"Ремотекс-Раднево" ЕАД - преговорите провалени

Вчера, 12.01.2010 г. и днес 13.01.2010 г., чрез административен натиск и действия на мениджърския екип на „Ремотекс-Раднево” ЕАД бяха провалени преговорите между изпълнителния директор на „Ремотекс-Раднево” ЕАД инж. Стефан Чорчопов и представителите на работещите в дружеството - председателя на Стачния комитет Живко Запрянов, председателя на Синдикалната организация на КНСБ Живко Господинов и общинския координатор на КНСБ-Раднево Бойка Боева.  По време на преговорите не беше договорен минималния обем дейности, който трябва да бъде осигурен по чл. 14 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове – при провеждането на ефективна стачка.  Поради тази причина  Стачният комитет се обърна към Националния институт за помирение и арбитраж за осигуряване на арбитър, който да реши въпросния спор по задължителната процедура.

Железничарите не се споразумяха...

Днес, 12.01.2010 г. бе проведена среща между ръководството на изпълнителния директор на „БДЖ” ЕАД Пенчо Попов с представители на Синдиката на железничарите в България – КНСБ (СЖБ) с председател Петър Бунев и Съюза на транспортните синдикати в България – КНСБ (СТСБ) с председател Екатерина Йорданова, и Национален железничарски синдикат – Подкрепа (НЖС) с председател Божидар Тасев и Федерация на транспортните работници – Подкрепа (ФТР) с председател Розен Зарков. По поставените от представителите на синдикалната организация срокове за изплащане на посочените средства, не се постигна споразумение, поради което...

Сигнал до президента на КНСБ:

РАДИО К2 ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО !...

"Казвам се  Беновска, Илиана. Политически журналист съм. Ще Ви разкажа една история: „Радио К2” ще бъде спряно от ефира на България. Върховният административен съд ще отнеме лицензиите на радиото."

Законопроектът за академичния състав

От 15.00 ч. утре, 16 декември, 2009 г. Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ ще внесе в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то НС Становище относно Проект на закон за развитие на академичния състав. Законопроектът беше представен от министъра на образованието, младежта и науката доц. Сергей Игнатов по време на конференция, организирана от НБС „ВОН” – КНСБ с председател доц. д-р инж. Лиляна Вълчева. На конференцията, в която участва и проф. Борислав Борисов – председател на Съвета на ректорите, бяха обсъдени и Конкретни механизми за постигане на нови придобивки за работещите във ВУ и БАН  през 2009 г. и предизвикателствата пред КТД, произтичащи от новия бюджет 2010. Доц. Вълчева представи анализ на кадровото състояние на българската наука.

Провалиха се преговорите в "Мапа Дженгиз"

По вина на мениджърския екип на турската фирма „Мапа Дженгиз” днес,  15.12.2009 г., бяха провалени преговорите за изпълнение на подписаното споразумение от 2.12. 2009 г. и Протокола между министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и мениджърския екип на „Мапа Дженгиз”. В преговорите участваха представители на протестиращите български работници от фирмата и на Основната синдикална организация на КНСБ във  фирмата.

Агенциите за временна работа - Европейският поглед над България

На 11.12.2009 г. от 9.00 ч. в „Бест Уестърн Сити Хотел” (ул. Стара планина 6, тел. 915-15-00) ще се проведе Кръгла маса „Установяване на  секторен социален диалог -  агенции за временна работа” (проект INT MARKT 25005). 
Image