ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ


     Братя и сестри синдикалисти,
     Хора на труда,
     Граждани на Република България,

     Ръководството на КНСБ категорично отхвърля опитите на правителството чрез т. нар. мерки за ограничаване на дефицита по консолидираната фискална рамка да прехвърля тежестта от икономическата криза в страната върху  работници, пенсионери, държавни и общински служители, заетите в системата на здравеопазване, образование и социални дейности, военнослужещите и полицаи.

Нов протест в хартиения завод в Костенец

Колективът на  дружеството "ХХИ-Костенец" АД настоява:
-    да бъде освободен Крум Иванов от длъжността търговски пълномощник на „ХХИ-Костенец” АД;
-    да бъде освободена г-жа Вера Драгиева от длъжността директор „Външни пазари”
-    да бъде назначено ново ръководство, което да спазва законите и да осигури произовдствения процес със суровини и поръчки

СЪСТОЯНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ДОХОДИТЕ ПРЕЗ 2009 Г.

   Засега негативните количествени промени в заетостта до известна степен се компенсират със запазването на качествените работни места. Това заяви президентът на КНСБ проф. д-р Желязко Христов на пресконференция в централата на Конфедерацията. Все повече обаче се появяват индикации, че тази ситуация много трудо може да бъде удържана в условията на задълбочаващ се спад и недостатъчно финансирани активни мерки на пазара на труда. Съществува реална опасност всяка нова вълна съкращения да изкарва на пазара на труда безработни с по-висока квалификация, което съществено би влошило възможностите за скорошно съживяване на икономиката и изгледите за „успешен изход” от дълбоката рецесия.

КНСБ подкрепя протеста на общопрактикуващите лекари

     Ръководството на КНСБ изразява своята тревога от случващото се в системата на здравеопазването като за пореден път заявява, че само финансово преструктуриране на сектора, без ясня визия за провеждането на цялостната здравна реформа, води до непрекъснато социално напрежение. Неспазването на  тази логическа последователност в действията на правителството изкривява провеждането на реформата като я ориентира само към решаване на проблемите на икономическата ефективност без да се вземат предвид тези на медицинската и социалната ефективност в здравеопазването.
    Неразплащането от НЗОК на заработените от общопрактикуващите лекари и от лечебните заведения средства създава затруднения във функционирането на   системата. Спират се заплатите на висшия, на средния и помощен медицински персонал, ограничават се силно средствата за закупуване на консумативи и лекарства и така се създава сериозна опасност за здравето и живота на пациентите.
    Ръководството на КНСБ подкрепя справедливия протест на общопрактикуващите лекари като заявява, че ние винаги сме били за финансов и правов ред, чрез който да се създаде спокойствие за работещите в системата на здравеопазването, няма да се прехвърлят отговорности между НЗОК и министерство на финансите и ще се гарантира конституционното право на българските граждани за достъпни и качествени здравни услуги.
    Ръководството на КНСБ заявява, че ако за пореден път не бъдем чути,  периодичните протести на отделни професионални групи от системата на здравеопазването ще прераснат в общонационален синдикален протест и ефективни стачни действия, предвидени в закона, за да бъдат защитени интересите на работещите в здравеопазването.

Жените в условията на криза

От 11.00 ч. утре, 05. март, 2010 г. в навечерието на Международния празник на жената, в централата на КНСБ (пл. „Македония” 1), в залата на 11. ет. ще се проведе пресконференция, на която президентът на Конфедерацията проф. д-р  Желязко Христов ще представи анализ на положението на жените работнички и служителки в условията на криза. Председателят на Синдиката на Българските учители – КНСБ Янка Такева ще връчи награди на активни деятели на Обществения женски парламент.

Предложенията на КНСБ и КТ "Подкрепа" за актуализация на антикризисните мерки

КНСБ и КТ „Подкрепа” са сериозно обезпокоени, че реализацията на редица мерки от антикризисния план на правителството (27.07.2009 – 27.04.2010) все още се бави, а работата по някои от тях дори не е започнала или пък е в начален стадий на осъществяване.
Същевременно, изнесените наскоро данни за степента на усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС показва, че все още не е постигнат пробив в това отношение. Поради това респективно се забавя и реализацията на поредицата инфраструктурни проекти, заложени в програмата.  Необходимо е да се извърши обстоен преглед на причините за критично ниското усвояване на средствата от еврофондовете, тъй като те са основен източник за финансиране на голяма част от антикризисните мерки.

КНСБ НА 20 години - слово на проф. д-р Желязко Христов д.м., Президент на КНСБ

Уважаеми гости,
Скъпи  колеги и приятели,


Добре дошли! Благодаря ви, че сте с нас на нашето скромно тържество по повод 20 годишнината от създаването на КНСБ.

Искрено се радвам, че тук са хората, които всеотдайно изграждаха КНСБ през годините и допринесоха Конфедерацията да отстои своята независимост и да се запази като най-големия синдикат на България.
Приятно ми е, че тук са и нашите синдикални братя от КТ „Подкрепа”, както и нашите социални партньори от работодателските организации, представителите на правителството и парламента, хората и институциите, обединени от историческата съпричастност към изграждането на демокрацията и модерните индустриални отношения в нашата страна.
Въпреки че по традиция, когато се честват кръгли годишнини,  обикновено се правят анализи и равносметка на изминатия път, аз не бих искал да се задълбочавам в оценки и изводи. През май на нашата Национална конференция ще се обърнем към историята на организацията ни в по-критичен и аналитичен план.

Ремотекс - АД - нарушенията продължават

     Ефективна стачка започна колективът на „Ремотекс” АД – Раднево тази сутрин, 08.02.2010 г. За пореден път мениджърският екип на дружеството в лицето на изпълнителния директор г-н Чорчопов погазва икономчиески и социални права на колектива на предприятието като нарушава трудовата конституция на Република България – Кодекса на труда (КТ) и международни конвенции, ратифицирани от България за правото на стачка и протест.

КНСБ предприе действия срещу ликвидацията на "Кремиковци"

   Днес, обединена синдикална организация на КНСБ в „Кремиковци” АД внася частна жалба до Софийския апелативен съд с искане за СПИРАНЕ РЕШЕНИЕТО ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (ЛИКВИДАЦИЯ) НА „КРЕМИКОВЦИ” АД.
    По този начин за пореден път КНСБ предотвратява фактическата ликвидация на дружеството и уволнението на над 2600 работещи към момента във фирмата. СО на КНСБ изразява своето несъгласие, че определението на съда за ликвидация излиза с единствен мотив за решението си, а именно липсата на съгласие от министъра на финансите  Симеон Дянков за разсрочване на публичните задължения на дружеството. Основанието е, че министърът на финансите Симеон Дянков е нарушил законовата  процедура за изготвяне на собственото си становище, като го е внесъл в съда, без документът да е съгласуван със съответните институциите, с което за пореден път се поставя над институции, върху които няма права – като Надзорния съвет на НОИ и други.
    За пореден път КНСБ настоява за приемане на оздравителния план на „Кремиковци” АД, а не ликвидация, с което ще се осигури трайна заетост на работещите в момента в дружеството и хиляди други, заети във фирми, свързани с „Кремиковци”.

В час с технологиите – и на 80

Първите 22-ма успешно преминали обучението - със средна възраст 65 г. - получиха своите сертификати за успешно приключен курс лично от проф. д-р Желязко Христов, който с гордост нарече курсистите „лисабонци”, тъй като спазват принципите на Лисабонската стратегия за учене през целия живот.
Image