Мисията в "Кремиковци" - първи резултати

От 11.00 ч. на 04. ноември, в централата на КНСБ, Залата на 11. ет. ще се проведе Пресконференция, на която ръководството на Мисията по защита правата на работещите в „Кремиковци” АД ще обяви междинните резултати от извършените проверки. В пресконференцията ще участва и Тони Мърфи – представител в Мисията на Европейската и Световната  федерации на металоработниците.

За работещо Горубсо

На 03. ноември, 2009 г., от 11.00 ч. на работна площадка в „Горубсо” АД - Кърджали ще се проведе протестно събрание в подкрепа на експертното мнение за работещо предприятие, за защита на работните места и спазване на всички европейски  екологични норми.
Синдикалната организация на КНСБ и колективът на „Горубсо” Кърджали проведоха протестна акция на 16 юли пред Министерския съвет и Министерство на околната среда и водите срещу мудното разрешаване и административните пречки за нормална дейност на дружеството.
След като експертният съвет на МОСВ под ръководството на зам.-министър Евдокия Манева намери изход от ситуацията, отново се създават пречки за нормална производствена дейност.
На протестното събрание ще бъдат приети декларации на синдикалните структури.

Здравеопазването и финансите...

   На 03. ноември 2009 г. КНСБ организира Консултативна среща на тема Перспективите за функциониращо здравеопазване в контекста на  финансовата реалност, в който ще участват ръководствата и представители на: Федерациите на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и КТ „Подкрепа”, на Българския лекарски съюз и Консултативния съвет към него, Асоциацията на работодателите в здравеопазването, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Съюз на фармацевтите в България и др.
   От 12.00 ч. на 03. ноември, 2009 г. в централата на КНСБ (пл. „Македония” 1), Залата на 11. ет., след срещата, на пресконференция участниците в консултативната среща ще обявят общо Становище, в което ще изразят позиция и по Проектите на Бюджети на Националната здравно-осигурителна каса и на Министерство на здравеопазването и относно Закона за здравното осигуряване.

Енергетиката в условията на криза

От 11.00 ч. на 28.10. 2009 г., в централата на КНСБ /залата на 11. ет./ ще се проведе пресконференция на тема „Енергетиката в условия на криза и необходими решения в перспектива”, на която председателите на федерации на КНСБ от енергийните сектори ще представят анализ на  случващото се в българската енергетика и предложения за конкретни мерки в защита на българските предприятия и работници.

Палаткова синдикална приемна

   От 17.00 ч., на Националния професионален празник на българските строители (26. октомври), на строителния обект на „Автомагистрала Люлин” (временно административно селище в Мало Бучино) ще бъде изградена палаткова синдикална приемна на Регионалния съвет (РС) на КНСБ-Перник, където работещите на обекта ще получават експертни трудово-правни и синдикални консултации.
   РС на КНСБ – Перник ще проведе разширено заседание, на което ще представи и обсъди продължаващите груби нарушения на българското трудово законодателство, проблемите, свързани със социално-битовите условия на работещите и др. Участниците в заседанието и работещите на строителния обект ще подложат на гласуване нарочна декларация до председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на регионалното развитие и благоустройството. В декларацията ще бъдат посочени конкретни факти и данни за случващото се с българските работници на строежа на „Автомагистрала Люлин”.

На фокус: Републиканския, здравния и осигурителния бюджет

От 12.30 ч. на 26 октомври в централата на КНСБ, на 11. ет. ще се проведе пресконференция, на която ще бъде обявено Становището на Изпълнителния комитет на КНСБ по проектите на закони за бюджета на Република България за 2010 г, за Държавното обществено осигуряване и за  Националната здравно-осигурителна каса. 

"ХХИ-Костенец" АД :

КНСБ подписа споразумение с работодателя, заплатите ще се изплащат по график.

След двудневни интензивни преговори между ръководството на „Хартия и хартиени изделия-Костенец” АД и синдикалният комитет на КНСБ, бе договорен график за изплащане на дължимите работни заплати в дружеството. Това бе разписано в стачното споразумение, което Стачният и синдикалният комитет на КНСБ подписаха днес с работодателя. Въз основа на споразумението, ще бъдат изплатени и средствата за купони, договорени в Колективния трудов договор, за  целия близо 320-членен колектив на дружеството. Синдикалният комитет на КНСБ и стачният комитет включиха в споразумението и точка, която гласи, че при допълнителен финансов ресурс и пускане в експлоатация на новата машина „ТИШУ” за производство на санитарна хартия, сроковете в договорения график за изплащане на работните заплати ще бъде скъсен с допълнително споразумение.

НКЖИ преговаря за минимално транспортно обслужване

Вчера, 22.10.2009 г. Обединения стачен комитет на синдикатите в ДП „НКЖИ” проведоха преговори с новото ръководство на предприятието по чл. 14 на Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) за договаряне на минимално транспортно обслужване. На срещата не бе постигнато споразумение и затова на 23.10.2009 г. от 13.30 ч. преговорите продължават. Ако и днес не се постигне споразумение, Обединеният стачен комитет ще се обърне към Националния институт за помирение и арбитраж, за назначаване на арбтиражна комисия, която да определи минималното транспортно обслужване.
    В същото време Обединеният стачен комитет в ДП „НКЖИ” преговаря с работодателя за изпълняване на стачните искания.

Социално напрежение

Информация за предстоящи протестни и стачни действия в страната:
Здравеопазване. Болницата в гр. Радомир „МБАЛ – ЕООД” е пред закриване, поради тежкото си финансово състояние, което е  в резултат на стари неизплатени задължения за консумативи и работни заплати, освобождаване от отговорност на ръководители, без да им бъде приет отчета за тяхната дейност. На проведено събрание на колектива на болницата на 21.09.2009 г се учреди СО към КНСБ с численост 27 човека. Те взеха решение на 23.10.2009 г. /петък/ от 08.30 часа пред Община Радомир да се проведе протестен митинг на СО на КНСБ към „МБАЛ - ЕООД” - гр. Радомир и РС на КНСБ Перник под надслов: „Да спасим болницата и специалистите, работещи в нея!”. По време  на митинга ще се настоява за среща с Кмета и Председателя на Общински съвет – Радомир. Очаква се  в синдикалната акция да вземат участие над 200 души. Митингът ще бъде подкрепен от инициативните комитети на гражданите, които искат да защитят правото си на достъп до здравни услуги.
Образование. Днес зам.-директорът на ОУ „П. К. Яворов” с. Гьоврен, общ. Девин г-н Исмет Далов и Росен Недков – председател на Синдикалната организация на Синдиката на българските учители - КНСБ в училището са провели среща с кмета на община Девин Здравко Василев и областния управител на Смолян Стефан Стайков във връзка със забавяне изплащането на работните заплати на колектива на училището от м. юли 2009 г. На срещата бе договорено утре, 23. октомври да бъде изплатена една работна заплата и да се внесат всички  дължими социални осигуровки на колектива. Очаква се следващата  седмица да се проведе общинска сесия в Девин, на която ще се реши по кой параграф на Бюджета да се изплатят и останалите заплати, тъй като средствата по делегираните бюджети за училището са изразходвани.
Работещите в ОУ „П.К.Яворов” подготвят  стачни действия от понеделник 26. октомври, 2009 г., ако до тогава не се изплатят дължимите им работни заплати.
Общинската сесия в Девин още през септември 2009 г. е взела решение за дофинансиране на училищата в с. Гьоврен и с. Грохотно. Синдикатът на българските учители е информирал МОМН и МФ за нерешните проблеми и очаква и тяхната намеса и съдействие.  
      

Браншов колективен трудов договор „Аграрни науки”

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Днес, 03.08.2009 г. в гр. София, между

1. СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, представлявана от ст.н.с. І ст. д-р СВEТЛА БЪЧВАРОВА – председател, наричан РАБОТОДАТЕЛ от една страна,
и от друга
2. ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО към КНСБ, представлявана от СВЕТЛА ВАСИЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА -
КТ “ПОДКРЕПА”, представлявана от ЗДРАВЧО ЗДРАВЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
наричани СИНДИКАТИ
се сключи настоящият БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР /БКТД/ на основание чл. 51 от КТ и чл.7, ал.1, т.8 от УП на ССА.