Скандал със сградата на КНСБ

На 5. февруари от 11. 00 ч. в централата на КНСБ (пл. Македония 1)    Ще се проведе пресконференция, на която ще бъде изнесена информация за грандиозния строителен скандал, свързан със заплахата за  сигурността на сградата на КНСБ, за гарантирания достъп до ток, вода, парно и охлаждаща система и комуникации.
Кой и защо разреши на българо-гръцката фирма „Icon” да строи 22-етажна сграда, на терен от 3500 кв. м на застрашителната близост - 9 метра южно от централата на КНСБ?
Кой властимащ отреди на синдиката само 9 линейни метра прилежаща площ, кой позволи няколко 30-40 годишни борови дървета, засадени от КНСБ, да бъдат премахнати от зелената система на София?
Кога противопожарната служба действаше законосъобразно – когато предписа изграждането на противопожарна асфалтова алея, каквато КНСБ е изградила, или когато си затвори очите и разреши същата тази алея да бъде премахната?
Ако всички тези действия са законни, на пресконференцията трябва да присъстват и представители на областта, общината, противопожарна защита, строителен надзор, главния архитект на София.

Подписаха новия БКТД в металургията

350 лв. - минималната работна заплата в бранша.
Това стана факт след като на 20. януари 2009 г. бе подписан новия Браншов колективен трудов договор в металоиндустрията. подобрените социални параметри бяха утвърдени с подписите на Васил Яначков (председател на СФ "Металици" - КНСБ), Людмил Павлов (председател на НФ "Металургия" - КТ "Подкрепа") и Антон Петров (председател на Браншова асоциация на металургичната индустрия).

В НК "Железопътна инфраструктура" - споразумение

Постигнато бе споразумение между представителите на работодателя и генералния директор на НК „ЖИ” Антон Гинев от една страна, и на централата на КНСБ, СТСБ -КНСБ и СЖБ-КНСБ, и на КТ „Подкрепа”, от друга.

СЖБ: Транспортнте синдикати зедно за железничарите

Координационния съвет на СЖБ призовава СТСБ към КНСБ, НЖС „Подкрепа” и ФТР „Подкрепа” за общи синдикални действия и изграждане на общ стачен комитет за защита трудовите, социални и човешки права на работещите в сферата на железопътния транспорт.

Трудовият конфликт в НК "Железопътна инфраструктура" нараства

  Продължава заседанието на Координационния съвет на Синдиката на железничарите в България към КНСБ. На него бе обсъдена ситуацията в Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) и Български държавни железници ЕАД (БДЖ).
В НКЖИ не са изплатени работните заплати за месец октомври на приблизително 16 000 работници и специалисти. Персоналът на „Централна гара” на НКЖИ е категоричен, че ако днес, 4. декември 2008 г., до края на работното време не бъдат изплатени дължимите трудови възнаграждения, дневната смяна няма да започне работа на 5 декември 2008 г.
 Синдикатът на железничарите в България продължава своето заседание и подготвя позиция до министър-председателя Сергей Станишев и до министъра на транспорта Петър Мутафчиев по повод ситуацията и нарастващото социално недоволство в системата на БДЖ

КНСБ обявява антикризисни мерки

На 03.12.2008 г. в централата на КНСБ (пл. Македония 1) от 11.00 ч. в Заседателна зала на 11 ет., ръководството на КНСБ ще обяви предложението на КНСБ за мерки, които да противодействат на разразяващата се световна финансова криза и по специално на негативните ефекти по отношение хората на наемния труд у нас.
Ще стане ясно и каква е готовността за ефективни стачни действия в Столична компания „Градски транспорт” София ЕООД (авто- и електротранспорт), където вече втори месец нараства социалното недоволство сред работниците и служителите.

КНСБ и КТ Подкрепа готвят протестна кампания

КНСБ и КТ „Подкрепа” започват подготовка за провеждане на Национална кампания за протестни и стачни действия „Доходи, права, отговорност на виновните”. Подготовката на кампанията бе възложена на Националните стачни комитети на двете конфедерации.

Ниска е ефективността на социалните политики у нас

На втория ден от конференцията "България в огледалото на европейското социално изследване" президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. и Любен Томев - ст.н.с. I степен представиха данните на КНСБ и Института за социални и синдикални изследвания относно ефективността на социалните политики в България.