ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ (ЕНСК) НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА СБУ КЪМ КНСБ,

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ (ЕНСК) НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА СБУ КЪМ КНСБ, СО КЪМ КТ “ПОДКРЕПА” И НУС КЪМ КНСБ    четвъртък, 11-8-2007  
 
Днес, 08.11.2007 г., в 11.00 ч. ръководствата на трите учителски синдиката СБУ към КНСБ, СО към КТ “Подкрепа” и НУС към КНСБ проведоха среща с Комисията по Бюджет и финанси към Народното събрание на Република България

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС към КНСБ    четвъртък, 11-1-2007  
 
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС към КНСБ
До българските учители и непедагогически персонал от системата на средното образование
Скъпи братя и сестри,
Честит празник!
 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ - Сряда, 10-31-2007

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
/ЕНСК/
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
Уважаеми колеги,
След като на 29.10.2007 г., на база проведено допитване в цялата страна...

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ЕНСК И РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НЕПЕД...

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е ОТ ЕНСК И РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ    Петък, 10-26-2007  
 
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
ОТ
ЕНСК И РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА
КЪМ
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Уважаеми колеги,
...

Информация на Единния национален стачен комитет на трите учителски синдиката - четвъртък, 10-25-2007

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
/ЕНСК/
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
До всички български учители и непедагогически персонал
Уважаеми колеги,
ЕНСК ви информира, че днес, 25.10.2007 г., 91% от работещите в системата на средното образование са в стачни и протестни действия...

ОБРЪЩЕНИЕ ДО ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Сряда, 10-24-2007

Днес, 24.10.2007 г., българските учители и непедагогически персонал изпращат обръщение до посланиците на страните от Европейския съюз в България...