Над 200 работници от цигарената фабрика “Слънце Стара Загора Табак” АД протестират - Петък,2-15-2007

Над 200 работници, организирани от структурите на синдикатите в цигарената фабрика “Слънце Стара Загора Табак” АД, от 10.30 протестират в очакване на министър Петър Димитров. ...

ПРЕСЦЕНТЪР НА КНСБ И КТ “ПОДКРЕПА” ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ (ЕНСК)

ПРЕСЦЕНТЪР НА КНСБ И КТ “ПОДКРЕПА” ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ (ЕНСК) НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА СБУ КЪМ КНСБ, СО КЪМ КТ “ПОДКРЕПА” И НУС КЪМ КНСБ       Понеделник, 11-19-2007
ПРЕСЦЕНТЪР НА КНСБ И КТ “ПОДКРЕПА”
ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
(ЕНСК)
НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА
 НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА СБУ КЪМ КНСБ, СО КЪМ КТ “ПОДКРЕПА” И НУС КЪМ КНСБ  ...

До всички работещи в системата на средното образование - Петък, 11-16-2007

До всички работещи в системата на средното образование
ОБРЪЩЕНИЕ
От ръководствата на
ЕНСК и трите учителски синдиката СБУ и НУС към КНСБ, СО към КТ “Подкрепа”
Уважаеми братя и сестри синдикалисти,
Ефективните протестни и най-масовите и продължителни ...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ (ЕНСК) НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА СБУ КЪМ КНСБ,

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ (ЕНСК) НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА СБУ КЪМ КНСБ, СО КЪМ КТ “ПОДКРЕПА” И НУС КЪМ КНСБ    четвъртък, 11-8-2007  
 
Днес, 08.11.2007 г., в 11.00 ч. ръководствата на трите учителски синдиката СБУ към КНСБ, СО към КТ “Подкрепа” и НУС към КНСБ проведоха среща с Комисията по Бюджет и финанси към Народното събрание на Република България

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС към КНСБ    четвъртък, 11-1-2007  
 
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
СБУ към КНСБ, СО към КТ "Подкрепа" и НУС към КНСБ
До българските учители и непедагогически персонал от системата на средното образование
Скъпи братя и сестри,
Честит празник!