Позиция на КНСБ по одобреното от ЕК предложение за създаване на инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие избухването на COVID-19 “.

Този инструмент е предназначен да подкрепи краткосрочната работа и подобни мерки на национално ниво, за да се предотврати безработицата след избухването на COVID-19. Той трябва да обхваща всички страни и всички работници, включително самостоятелно заетите.

Инструментът ще се финансира директно от Европейската комисия, която издава облигации на ЕС „тройно А“ за набиране до 100 милиарда евро на база до 25 милиарда гаранции, които да бъдат въведени от държавите-членки на принципа „про-квота“ (това са формални гаранции, а не действителни пари, които да бъдат платени).

Какви са международните трудови стандарти в кризата заради COVID-19

 

Основни разпоредби на международните трудови стандарти, свързани с развиващата се епидемия от COVID-19. Често задавани въпроси

Международната организация на труда поддържа система от международни трудови стандарти (ILS), насочени към насърчаване на възможностите за поява и получаване на достойни и продуктивни работни места , в условия на свобода, справедливост, сигурност и достойнство. Нормите на труда са полезен трудов компас в контекста на кризисния отговор на епидемията на COVID 19. 

Заповед на социалния министър: Задължителна дезинфекция на работните места поне два пъти дневно

Заповед на социалния министър Деница Сачева задължава работодателите да правят задължителна дезинфекция на работните места, разрешава им да отстранят временно работник или служител, който не носи дадените му от службата предпазни средства, като маска за лице и ръкавици. Разпореждането е във връзка с въведеното в страната извънредно положение с цел ограничаване разпространението на коронавируса. На входа ще работещите ще трябва да бъдат проверявани за симптоми на респираторни заболявания и при такива ще бъдат връщани. Работодателите ще са длъжни да провеждат извънредни инструктажи и да осигуряват дезинфекция на помещенията поне два пъти дневно.

Вижте пълния текст на заповедта:

68 средни и големи фирми засегнати от кризата, повечето пускат работниците в платен отпуск (обновена информация)

68 средни и големи предприятия със заети над 38 570 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 2 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24прибягват към неплатен отпуск, а в 12от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Експертите на КНСБ започват консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата

Усложняването на ситуацията на пазара на труда и необходимостта от разяснения на новото законодателство, свързано с извънредното положение, налагат експертите на КНСБ да са в готовност да отговорят на поставени въпроси. За целта е създадена специализирана мрежа от експерти, включваща регионалните и браншови структури на синдиката.

Може ли да ни намалят заплатата без наше съгласие?

 В трудовия договор се определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

При сключването на трудов договор работодателят е задължен да определи както основното възнаграждение, така и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.
Законът предвижда, че изменение на трудовия договор (включително и размера на възнаграждението) се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните.

Може ли да ни забранят неплатен отпуск?

На всеки работник се налага да отсъства от работа поради лични причини или други причини. В такива моменти хората уведомяват работодателя си, че излизат в неплатен отпуск, но остават изненадани, когато той ми заяви, че в момента няма да как да ми разреши ползването на такъв отпуск.

Тези ситуации често водят до спорове между двете страни и работниците започват в детайли да проучват дали работодателят може да им забрани ползването на неплатен отпуск. Повечето хора си мислят, че понеже отпуската е неплатена, то следва само да уведомят шефа си, че няма да бъдат на работа. В закона обаче нещата са уредени по друг начин. Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя.

Могат ли да ни уволнят, ако имаме заболяване?

 

Българското законодателство урежда закрилата при уволнение на някои категории работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение. Кодекса на труда установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение.

Могат ли да ни уволнят по време на болничен?

В закона в уточнено, че работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешения му болничен.

Закрилата на работника или служителя обаче не е приложима в случаите, когато, дори и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, работещият се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Могат ли работодателите да правят удръжки на работник за закупуване на санитарни материали (маски, спирт и др. дезинфектанти), които да бъдат използвани на работно място?

Работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.