Федерацията на синдикатите от държавното управление отбелязва 30 г. от учредяването си

Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации отбелязва 30 г. от създаването си. Учредителното й събрание е проведено на 23 и 24 април 1990 година в София. Федерацията е основен член и учредител на КНСБ. През годините тя достойно изпълнява трудната мисия да защитава синдикалните права на заетите по трудови и служебни правоотношения в държавната администрация.

Нейната значимост е особено видна днес - в тежкия период, през който преминаваме всички заради пандемията с COVID-19. Федерацията реагира своевременно на всеки остър проблем, настоява работещите в държавното управление да бъдат защитени и възнаградени за труда, който полагат на първа линия.

Без отдадеността на всички Вас, на които обществото разчита всекидневно, не бихме се справили и с тази трудност. Вие сте лицето на държавата. Благодарни сме за достойния Ви труд. 

Бъдете здрави и все така самоотвержени!

 

Пламен Димитров,

Президент на КНСБ

   

ЕКП поиска Еврокомисията да даде насоки за прилагането на SURE - европейският инструмент за намаляване на рисковете от безработица

SURE е навременен инструмент, но трябва да бъде подкрепен от ефективни насоки за прилагането му. Те трябва да гарантират, че SURE постига заявената си цел за защита на работните места и доходите, се казва в позиция на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Включването на социалните партньори в проектирането и прилагането му на национално, секторно и фирмено ниво следва да бъде изискване за достъп до SURE. Има сериозни доказателства, че когато са включени синдикатите и работодателите и когато договорите за краткосрочна работа са съвместно договорени, както държавата-членка, така и предприятията са по-устойчиви и по-успешно могат да се справят с кризата, и SURE трябва активно да насърчава този подход. Призоваваме ЕК бързо да представи предложение за Европейска схема за презастраховане при безработица (EURS), обявена за 4-тото тримесечие на 2020 г. EURS по същество ще допълни SURE, като предоставя автоматична подкрепа на системите за безработица по време на кризи. Поради това ЕКП призовава ЕК и държавите-членки да предприемат необходимите стъпки за нейното разработване. 

КНСБ поиска разяснения за декларирането на доходите от физически лица до 30 април

Защо срокът за подаване на декларации за доходите и плащането на данъка от всички физически лица не бе удължен също до 30 юни тази година, а това бе направено само за еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като такива. Това попита КНСБ в писмо до финансовия министър Владислав Горанов от началото на април след становище на НАП, в което се разясняват разпоредби от закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Проучване на МКП: В 72% от страните се вземат мерки за защита на доходите в кризата

 

72% от правителства по света осигуряват защита на заплатите и доходите на работещите, показва втората глобална анкета на Международната конфедерация на профсъюзите.

Тя е проведена от 30 март до 2 април сред 67 страни. Под карантина заради пандемията с коронавирус в този период са 62 процента от тях. Най-много са в Европа (75%), следвана от Америка (71%) и Азиатско-тихоокеанският регион, където са най-малко – 61 на сто.

Конкретно за Европа от 36 участвали страни, в 33 се посочва, че управляващите вземат мерки за осигуряване на подкрепа и защита на работещите.

86 големи и средни предприятия засегнати от кризата, в тези със синдикални организации почти няма съкращения

86 средни и големи предприятия са засегнати до този момент от кризата. В тях са заети над 46 245 служители. Това показва проучване на КНСБ към 21 април чрез регионалните стуктури на КНСБ в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учреждения за ефектите от пандемията с COVID–19. Общо наблюдаваните предприятия са 114. 

Анализът на данните показва, че в големите предприятия и бюджетните организации, в които има изградени синдикални организации, с няколко изключения, към този етап не са предприети съкращения на персонал. Това се дължи основно на непрестанния социален диалог и възможностите, договорени чрез колективните трудови договори и показва предимствата от наличието на такива и в трудни ситуации като настоящата. 

Вярно ли е, че може да се сключва трудов договор за краткотрайна работа в селското стопанство за повече от ден?

Чухме, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната безработните лица могат сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл.114а от Кодекс на труда) за повече от един ден. Вярно ли е?

Отговор:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бяха направени промени, касаещи трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа или т.нар. „еднодневни трудови договори“, уредени в чл.114а от Кодекс на труда.

Едностранно въведеното непълно работно време не води и до едностранно намаляване на трудовото възнаграждение

Работодателят ни уведоми, че ще въведе непълно работно време, т.е. от 8-часов ще преминем на 5-часов работен ден.  Щял да издаде заповед за това. Чрез нея да определи ново часово разпределение за дните от седмицата, както  и да намали трудовото ни възнаграждение, пропорционално на отработеното време. Има ли право и как стои въпросът с намалението на трудовото възнаграждение?

 Отговор:

Новата алинея 2-ра в чл.138а КТ[1], приета чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение дава право на работодателя за това. Непълното работно време трябва да се въведе с акт, заповед на работодателя, в която да бъде посочен период от време (от... до...), колко са работните часове, т.е. колко работни часа обхваща новото дневно работно време, за кои (песронално) работници и служители се отнася промяната и други. Заповедта трябва да се сведе до знанието на съответните работници. Чрез нея обаче не може да се определи нов, намален размер на трудово възнаграждение, съответстващо на реално намалените работни часове!

КНСБ предлага 4 групи допълнителни мерки, сред тях е целеви отпуск за гледане на дете до 14 г.

Допълнителни мерки за подкрепа на безработни, самоосигуряващи се, родители и хора без доходи предлага КНСБ на правителството. Обсъждането им предстои в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Експертите на конфедерацията са готови с разчети и детайли как мерките могат да се реализират за най-засегнатите от настоящата трудна ситуация заради пандемията с COVID-19.

Може ли работодателят да предоставя неплатен отпуск без съгласието на работника?

Категорично НЕ МОЖЕ работодателят едностранно да предоставя НЕПЛАТЕН отпуск без съгласието на работника или служителя в случаите на обявено извънредно положение. Неплатен отпуск по начало може да се предоставя и ползва само по искане на работника или служителя по реда на чл.160 от Кодекс на труда.

Неплатеният отпуск е предвиден в законодателството само като правна възможност за работника или служителя. Работодателят преценява кога и в какъв размер да се предостави неплатеният отпуск и дали въобще да разреши ползването му.

Експертите на КНСБ в кризата – с горещи телефони за консултации и на терен като доброволци

 

Експертите на КНСБ в София и страната се включват с професионални и лични усилия в борбата за преодоляване на кризата.

В много градове регионалните структури обявиха горещи телефони, на които всички работещи могат да получат безплатна консултация по трудово-правни и социално-осигурителни въпроси. Така в трудната и несигурна ситуация всеки може да потърси яснота по трудовите си права, а ако се налага - и защита. Обажданията се приемат от 9 до 18 ч.