Работодателят ни не желае да ползваме болнични, иска да сме в платен отпуск

Работодателят ни не желае да ползваме болнични, макар че обективно има колеги, които са болни.  Той обяви публично, че който представи болничен лист, ще бъде пускан в платен отпуск за времето на болничния, въз основа на чл.7, ал.2 Закона за извънредното положение. Моля за коментар? Възможно ли е да направи това? Очевидно не иска да поема разноските за първите дни на болничния.

Възможно е! Но няма да е законосъобразно, още по-малко коректно.

Отпускът по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (ЗМДВИП), следва да бъде предоставен с писмен акт (разпореждане, заповед). Актът следва да се официализира, да стигне до знанието на работника до обслужващите звена (счетоводство, каса, личен състав, до прекия ръководител  и т.н).

72 средни и големи фирми засегнати от кризата (актуализирана информация)

72 средни и големи предприятия със заети над 40 344 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 6 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19. Общо наблюдаваните фирми са 93.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24прибягват към неплатен отпуск, а в 13от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

COVID-19 преобръща положителния тренд в пивоварния бранш

 

Съюзът на пивоварите в България, партньор на Синдикат „Бира, храни и напитки“ към КНСБ, съобщава за притесненията на бранша в резултат от настъпилата криза с COVID-19. Анализаторите прогнозират икономически и социални предизвикателства  за бирената индустрия, но въпреки това, работодателите са категорични, че най-важният приоритет е запазването на трудовата заетост в сектора. Браншът вече отчита неблагоприятното въздействие на директно загубените 20% от бирения пазар в страната, поради затворените заведения за обществено хранене. Към това трябва да се прибави и намаляването на продажбите през магазинната мрежа.  

Преглед на фискалните мерки, предприети до момента в най-засегнатите страни в икономически план

Кризата, породена от пандемията с COVID-19, предизвика ответни реакции от страна на правителствата по света в стремежа да им да овладеят негативните последствия върху социално-икономическия живот на страните им. Представяме Ви преглед на фискалните мерки, предприети до момента в най-засегнатите страни в икономически план, изготвен от икономиста от КНСБ Любослав Костов. Правим уговорката, че действията на държавите са динамични и търпят постоянно развитие. В следващ материал ще представим обобщение на мерките в България дотук и прогноза как ще се развие кризата.

Въпроси относно приложението на Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020 на Министъра на труда и социалната политика за превенция на риска от разпространение на COVID – 19

  1. При положение, че в КУТ/ГУТ вече е обсъдено допълнението на оценката на риска за COVID – 19, необходимо ли е отново обсъждане на изпълнението на мерките за превенция?

В случая имаме ново нормативно изискване - Заповед № РД 01 – 219/02.04.2020, която изисква изпълнението на мерките да се обсъдят в КУТ/ГУТ в предприятията, а в тези с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. Т.е., докато при оценката на риска са разглеждани планирането на мерките и въвеждането им, сега изискването е да се обсъди тяхното изпълнение, поради което е задължително да го направите. Необходимо е да изготвите протокол за проведеното обсъждане на изпълнението на мерките в КУТ/ГУТ и с всички работещи, в който да са предвидени варианти на дистанционно обсъждане. Примерен протокол можете да свалите тук.

В община Русе заседава общинският съвет за тристранно сътрудничество

По настояване на РС на КНСБ Русе се проведе заседание на общинския съвет за тристранно сътрудничество. В тази тежка ситуация на пандемия, в обстановка на извънредно положениеq възникват множество въпроси от нашите синдикални структури, на които да търсим отговори и възможни решения.

Ръководството на Община Русе изрази загриженост за своите служители, като се подчерта запазването на доходите на работещите в нея. Обсъдиха се възможностите за заетост на медицинските специалисти в различни социални услуги, пренасочване на непедагогическия персонал от детските градини в помощ при администриране на проектни дейности,  ангажиране на готвачите в помощ на социални трапезарии.

ФНСС: Строителният сектор запазва ритъма на работа

Извънредното положение очевидно има отражение върху цялата икономика, но за момента повечето ни строителни компании, като че ли са запазили ритъма на работа, отчитат от Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ. Засега няма решение от страна на държавата за спиране на строителството, стига да се спазват заложените предпазни мерки за работниците. Столична община излезе със съобщение именно с такова послание. Затова и работата по жилищни сгради в градовете не е спряла. Спецификата на строителна дейност е такава, че не може да се осъществява от дома, въпреки това организацията на работа по строителните обектиq особено при работа на откритоq може да бъде направена така, че да бъдат спазени всички изисквания наложени от Националния оперативен щаб.

Притеснения сред фирмите в бранша обаче въпреки всичко има. От една страна, те са свързани със сроковете по оперативните програми, тъй като изостават с усвояването на европейски средства в настоящия програмен период. Другото е какво ще се случи с обществените поръчки и дали наистина работата по тях ще спре, защото спре ли строителството спира икономиката. Нашите социални партньори, а именното Камара на строителите в България също излезе с позиция, че строителството трябва да продължи.

Позиция на КНСБ по одобреното от ЕК предложение за създаване на инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)

На 2 април 2020 г. Европейската комисия одобри „Предложение за регламент на Съвета относно създаването на европейски инструмент за временна подкрепа с цел намаляване на рисковете  от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие избухването на COVID-19 “.

Този инструмент е предназначен да подкрепи краткосрочната работа и подобни мерки на национално ниво, за да се предотврати безработицата след избухването на COVID-19. Той трябва да обхваща всички страни и всички работници, включително самостоятелно заетите.

Инструментът ще се финансира директно от Европейската комисия, която издава облигации на ЕС „тройно А“ за набиране до 100 милиарда евро на база до 25 милиарда гаранции, които да бъдат въведени от държавите-членки на принципа „про-квота“ (това са формални гаранции, а не действителни пари, които да бъдат платени).

Какви са международните трудови стандарти в кризата заради COVID-19

 

Основни разпоредби на международните трудови стандарти, свързани с развиващата се епидемия от COVID-19. Често задавани въпроси

Международната организация на труда поддържа система от международни трудови стандарти (ILS), насочени към насърчаване на възможностите за поява и получаване на достойни и продуктивни работни места , в условия на свобода, справедливост, сигурност и достойнство. Нормите на труда са полезен трудов компас в контекста на кризисния отговор на епидемията на COVID 19. 

Заповед на социалния министър: Задължителна дезинфекция на работните места поне два пъти дневно

Заповед на социалния министър Деница Сачева задължава работодателите да правят задължителна дезинфекция на работните места, разрешава им да отстранят временно работник или служител, който не носи дадените му от службата предпазни средства, като маска за лице и ръкавици. Разпореждането е във връзка с въведеното в страната извънредно положение с цел ограничаване разпространението на коронавируса. На входа ще работещите ще трябва да бъдат проверявани за симптоми на респираторни заболявания и при такива ще бъдат връщани. Работодателите ще са длъжни да провеждат извънредни инструктажи и да осигуряват дезинфекция на помещенията поне два пъти дневно.

Вижте пълния текст на заповедта: