КНСБ готви становище по промените в Административно процесуалния кодекс

  • knsb-site

КНСБ готви становище по предстоящото гласуване в парламента на ветото на президента върху приетия на 25.07.2018 г. Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс. Преди да стане факт то трябва да бъде гласувано от нейния изпълнителен комитет.
Според юристите на КНСБ аргументите на държавния глава трябва да бъдат подкрепени в пленарна зала.


Една от причините, че повишаването на размера на съдебните такси, което президентът не приема, на практика представлява ограничаване на достъпа до правосъдие.
Необясним е въпросът защо се разделя размерът им - 70 лв. за едни субекти(напр. граждани) и 370 лв. за други субекти (напр. обществени организации, създадени на конституционна основа ( вкл. КНСБ).

Недоумение буди и не е в предмета на правната материя, която се променя със ЗИДАПК, въвеждането на нови условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за определена категория лица „през задния вход„ – с преходни и заключителни разпоредби на закона, се казва още в становището на правния екип на КНСБ. Поводът е текстът, който предвижда съдии, прокурори и следователи да се пенсионират без изискване за възраст, ако към 31.12.2018 г. имат поне 35 години общ юридически стаж, от които поне две трети осигурителен стаж в органите на съдебната власт и до 31.12.2020 г. подадат заявление за пенсиониране. Този нормативен текст създава неравнопоставеност, не само между съдии, прокурори и следователи и всички други осигурените лица, но и в самата гилдия, тъй като се отнася само за част от тях.

Ценим труда на магистратите, но не можем да се съгласим, че той е по-тежък и отговорен от този на миньори, енергетици, огнеборци, водолази и т. н., за които има въведено изискване за навършена възраст, се казва още в становището на Конфедерацията.

Целият текст – виж тук