Координирана мрежа на комитетите по условия на труд = здравословна и безопасна работна среда

От 11.00 ч. на 15 февруари 2011 г., в хотел „Дедеман Принцес София” (бул. „Княгиня Мария Луиза” 131) президентът на КНСБ Пламен Димитров ще открие публична международна конференция на тема „Подобряване условията на труд чрез изграждане на Мрежа на комитетите по условия на труд”. Участие в конференцията ще вземат специалните гости - н. пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик, посолство на Кралство Норвегия, Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика, Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”, Ханс Йовен Нилсен,  Турид Клетте - Норвежка конфедерация на синдикатите, представители на бизнеса  и синдикатите в България от здравеопазване, енергетика, металургия, морски транспорт, строителство, транспорт и др.