Благодарим за съвместната дейност!

До г-н Пламен Димитров
Президент на КНСБ

Уважаеми г-н Димитров,
Изпратихме една трудна за нас, българите, за Европа и света година. Ние от бюрото по труда направихме много за хората, за които работим. Сигурно е, че бихме могли да направим още много неща, а други да правим по-добре, но все пак смятаме, че свършеното през 2011 година ни дава основание с гордост и самочувствие да приключим годината и с увереност да навлезем в следващата година. Обръщайки се назад и правейки равносметка на постигнатото няма как да не изкажем благодарност за ползотворното ни сътрудничество със социалните партньори в областта на заетостта и безработицата, сред които на челно място се нарежда Вашата организация – КНСБ.

В основата на постигнатите резултати е партньорството ни с представителите на РС на КНСБ Стара Загора, както и с представителите на други институции и организации в подкрепа на хората, останали без работа, в подкрепа и на старозагорския бизнес, за което искрено и сърдечно Ви благодарим.
За мен е чест и удоволствие да Ви изкажа личната си благодарност и благодарността на екипа, който ръководя, за съпричастността на г-жа Иванка Данаилова, председател на РС в Стара Загора и г-жа Румяна Константинова, зам.-председател на РС в Стара Загора към нашата работа, към нашите проблеми и за активното им участие в заседанията на Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора, където заедно, компетентно и с отговорност решавахме през отминалата година задачите и проблемите, свързани с дейността на дирекцията. Г-жа Данаилова е и председател на Съвета за сътрудничество.
С увереност за бъдещето ползотворно сътрудничество изцяло насочено към хората, ползващи нашите услуги – безработни и работодатели от Стара Загора и с огромно уважение:

Георги Гьоков,
Директор на Дирекция „Бюро по труда”
Стара Загора