В студеното време КНСБ настоява за максимални грижи към трудовите хора

КНСБ призовава всички работодатели да предприемат необходимите мерки с цел намаляване риска от заболявания и трудов травматизъм при работа в тежки климатични условия на своите работници и служители като препоръчва:

- да се въведе намален работен ден в условията на охлаждане;
-да се промени графикът на работа, като дейността се измести в часовете с най-високи дневни температури (от 9.00ч. до 16.00ч);
- да се въведе специален режим на труд и почивка – на всеки час работа по 10 минути почивка, като отдихът се провежда в отоплени помещения (фургони, автобуси, оформени битови помещения) с осигурен прием на горещи напитки (чай, мляко, кафе);
- особено внимание да се отдели на топлото работно облекло (включително ръкавици и шапки) и обувки;

- при извършване на дейности с участие на подизпълнители, ръководителите на външните фирми да бъдат уведомени за предприемане на съответни мерки или такива да се уговорят съвместно;
- да се предприемат мерки за намаляване на риска от трудов травматизъм вследствие заледяване на работните площадки (опесъчаване, сол и др.) ;
- при провеждане на ежедневен инструктаж да се включи и темата за риска от измръзване и спазване на мерките за профилактика, както и оказване на първа помощ;
- при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.), работата на открито да се прекратява.

КНСБ апелира към всички работници да обръщат сериозно внимание на своето здраве и безопасност, както и да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

В случай на нарушения и небрежно отношение от страна на работодатели за предприемане на мерки при работа в тежки климатични условия се обръщайте към инспекциите по труда.

КНСБ е изпратила писмо до Министерство на труда и социалната политика за предприемане на конкретни действия по изменение и допълнение на Наредба №7 от 23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места, с цел конкретизиране на параметрите за осигуряване на нормален микроклимат и намаляване риска от заболявания и трудов травматизъм при работа в условия различни от оптималните за работа на открито.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

КНСБ призовава всички работодатели да предприемат необходимите мерки с цел намаляване риска от заболявания и трудов травматизъм при работа в тежки климатични условия на своите работници и служители като препоръчва:

*да се въведе намален работен ден в условията на охлаждане;

*да се промени графикът на работа, като дейността се измести в часовете с най-високи дневни температури (от 9.00ч. до 16.00ч);

*да се въведе специален режим на труд и почивка – на всеки час работа по 10 минути почивка, като отдихът се провежда в отоплени помещения (фургони, автобуси, оформени битови помещения) с осигурен прием на горещи напитки (чай, мляко, кафе);

*особено внимание да се отдели на топлото работно облекло (включително ръкавици и шапки) и обувки;

*при извършване на дейности с участие на подизпълнители, ръководителите на външните фирми да бъдат уведомени за предприемане на съответни мерки или такива да се уговорят съвместно;

*да се предприемат мерки за намаляване на риска от трудов травматизъм вследствие заледяване на работните площадки (опесъчаване, сол и др.) ;

*при провеждане на ежедневен инструктаж да се включи и темата за риска от измръзване и спазване на мерките за профилактика, както и оказване на първа помощ;

*при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.), работата на открито да се прекратява.

КНСБ апелира към всички работници да обръщат сериозно внимание на своето здраве и безопасност, както и да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

В случай на нарушения и небрежно отношение от страна на работодатели за предприемане на мерки при работа в тежки климатични условия се обръщайте към инспекциите по труда.

КНСБ е изпратила писмо до Министерство на труд

КНСБ призовава всички работодатели да предприемат необходимите мерки с цел намаляване риска от заболявания и трудов травматизъм при работа в тежки климатични условия на своите работници и служители като препоръчва:

да се въведе намален работен ден в условията на охлаждане;

да се промени графикът на работа, като дейността се измести в часовете с най-високи дневни температури (от 9.00ч. до 16.00ч);

да се въведе специален режим на труд и почивка – на всеки час работа по 10 минути почивка, като отдихът се провежда в отоплени помещения (фургони, автобуси, оформени битови помещения) с осигурен прием на горещи напитки (чай, мляко, кафе);

особено внимание да се отдели на топлото работно облекло (включително ръкавици и шапки) и обувки;

при извършване на дейности с участие на подизпълнители, ръководителите на външните фирми да бъдат уведомени за предприемане на съответни мерки или такива да се уговорят съвместно;

да се предприемат мерки за намаляване на риска от трудов травматизъм вследствие заледяване на работните площадки (опесъчаване, сол и др.) ;

при провеждане на ежедневен инструктаж да се включи и темата за риска от измръзване и спазване на мерките за профилактика, както и оказване на първа помощ;

при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.), работата на открито да се прекратява.

КНСБ апелира към всички работници да обръщат сериозно внимание на своето здраве и безопасност, както и да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

В случай на нарушения и небрежно отношение от страна на работодатели за предприемане на мерки при работа в тежки климатични условия се обръщайте към инспекциите по труда.

КНСБ е изпратила писмо до Министерство на труда и социалната политика за предприемане на конкретни действия по изменение и допълнение на Наредба №7 от 23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места, с цел конкретизиране на параметрите за осигуряване на нормален микроклимат и намаляване риска от заболявания и трудов травматизъм при работа в условия различни от оптималните за работа на открито.

а и социалната политика за предприемане на конкретни действия по изменение и допълнение на Наредба №7 от 23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места, с цел конкретизиране на параметрите за осигуряване на нормален микроклимат и намаляване риска от заболявания и трудов травматизъм при работа в условия различни от оптималните за работа на открито.