Честит празник! КНСБ на 23 години

Днес най-голямата неправителствена национално представителна гражданска-професионална организация в страната-Конфедерация на независимите синдикати в България отбелязва 23 години от създаването си. На 18 февруари 1990 година по време на учредяването си независимата КНСБ обявява, че собственото лице на автентичния синдикализъм е защитата на интересите на наемния труд. Това верую Конфедерацията изповядва през изминалите 23 години.

КНСБ не само е двигател на конституирането на нова система на индустриални отношения и социално партньорство, но има и неоспорим и значителен принос в осъвременяване на трудовото и социалното законодателство у нас и възприемането на международните и европейски стандарти.

Изминалите 23 години са период на значимо присъствие на КНСБ в обществено-политическото пространство в България, както и сред европейската и международна синдикална общност.

Днес Координационния съвет на Конфедерацията ще присъди Годишната награда на КНСБ „За принос в развитието на социалния диалог и партньорството”  /за 2012 г./ на името на проф. д-р Желязко Христов.

От 16.30 ч. е организирана  среща на членовете на КС на КНСБ с министрите на регионалното развитие и благоустройството  Лиляна Павлова и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.