Материали за семинара на КНСБ в Солун, Гърция, 3-5 юли 2014 г.

Панел І
Коментар на актуалната обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната

 

Панел ІІ
Представяне на разработката „Възраждането на индустрията в България”Панел ІІІ
Заплащането на труда в България

1. Представяне на предложенията на КНСБ за промени в законодателството в сферата на заплащането на труда

2. Старт на кампания по преговори с работодателите за заплащането на труда

3. Възгледи на КНСБ по приложимостта на системите на заплащане в различните производства и доколко са подходящи те за работниците и служителите

 

Панел ІV
Има ли нужда от обща рамкова директива за колективното трудово договаряне. Нови хоризонти за развитие на двустранното и тристранното сътрудничество

 

Други материали от семинара: