Нова синдикална организация бе учредена в Професионална гимназия по селско стопанство град Долни Дъбник

На 23 март 2015 година по инициатива на РС на КНСБ гр. Плевен беше учредена нова  синдикална организация с 24 члена в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Долни Дъбник. Организацията - с новоизбрания председател Асен Асенов, взе решение да членува в Синдиката на българските учители.