Потребителските цени и издръжката на живот в България - юни 2016 г.

Днес, 27 юли 2016 г., в централата на КНСБ се проведе пресконференция, на която бяха представени актуални данни от наблюденията на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) на КНСБ на потребителските цени и издръжката на живот в България - юни 2016 год.

Пресконференцията бе водена от президента на КНСБ Пламен Димитров и изследователят от ИССИ Виолета Иванова.

Основните резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живота на ИССИ на КНСБ през юни 2016 г., ще откриете в прикачения файл:

http://knsb-bg.org/images/stories/docs/BRIFING-uni-2016-R.docx