Техника РС

Избери:*

Изберете типа на офис техниката и нейното състояние. Попълнете описанието!


Офис техника 1

Техника: (1)
Състояние: (1)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми): (1)

Офис техника 2

Техника:(2)
Състояние:(2)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(2)

Офис техника 3

Техника:(3)
Състояние:(3)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(3)

Офис техника 4

Техника:(4)
Състояние:(4)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(4)

Офис техника 5

Техника:(5)
Състояние:(5)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(5)
Забележка:
Валидизация: