Допитване за нагласите за протест

Уважаеми колеги,

През последните месеци сме свидетели на поетапно  увеличение на цените на парното, тока, водата, бензините, и на хранителни стоки от първа необходимост. Този ценови удар догонващ европейските ценови равнище, ако не е съпроводен с подобаваща компенсация на трудовите възнаграждения ще се понесе тежко от работещите хора. Проблемът е изключително болезнен на фона на нарастващия обхват и дълбочина на бедността, на огромните социални неравенства и невъзможността да се постигне чувствителен ефект от така широко прокламираната, догонваща политика по доходите спрямо средноевропейските равнища.

Заплащането на труда и доходите на населението са приоритет номер едно в Програмата на Конфедерацията през изминалия и през настоящия мандат. Затова ви молим да се включите в нашето допитване за отражението на ценовото увеличение върху състоянието на доходите и нагласите на работниците и служителите за участие в национални, браншови и регионални протестни действия.

Предварително благодарим за отзивчивостта!

1. Име на предприятие/организация

2. Населено място: гр./село:

Област:

3. На коя Федерация/Съюз към КНСБ е член Вашата синдикална организация?

4. От началото на 2018 г. имате ли увеличение на заплатите във Вашето предприятие/организация?

5. Моля посочете с колко ПРОЦЕНТА се увеличи Вашата работна заплата спрямо предходната година?

Ако не можете да определите в %, моля, посочете размера на работната Ви заплата в лева, през 2017 г.

и 2018 г.

6. Как смятате, че по-високите сметки за парно, ток, вода и храна ще се отрази на Вашия жизнен стандарт?

7. Считате ли, че увеличение на Вашата работната заплата от началото на годината е достатъчно, за да покрие нарастването на цените ?

8. Имате ли готовност да подкрепитепротест за постигане на достойно и справедливо заплащане на труда?

8.1. Участие в Национален протест

8.2. Участие в Регионален протест


БЛАГОДАРИМ ВИ !