Злополука в мина "Джурково" - Четвъртък, 11-29-2007

Смъртта на загиналите миьори от "Джурково" е настъпила поради задушаване и отравяне, вероятно от взривни газове ...

С дълбока скръб приехме вестта за станалата на 28.12.2007 г. злополука в Рудник „Джурково” на „Лъки инвест” гр. Лъки, при която загинаха майстор-миньорите:
§ Иван Милев Кехаьов – 48 годишен;
§ Владимир Иванов Баткаджов – 45 годишен;
§ Димитър Петков Костадинов – 52 годишен.
Злополуката е станала на 68-я метър от новоизграждания комин № 1, свързващ две хоризонтални галерии. Смъртта е настъпила поради задушаване и отравяне, вероятно от взривни газове.
Разследването от съответните компетентни органи за обстоятелствата и причините, довели до трагичния инцидент, продължава.
Традиционно минният отрасъл е един от най-рисковите, но това в никакъв случай не означава, че злополуките в него са нормални и неизбежни. КНСБ нееднократно е заявявала, че този отрасъл се нуждае от значителни капиталовложения, безкомпромисен контрол и самоконтрол, добра организация на производството, висока дисциплина за осигуряване на безопасност и здраве на работните места.
Повече от 100 работници са загинали в българския рудодобив и въгледобив през последните 10 години. Рудодобивното предприятие „Лъки инвест” гр. Лъки има свой „принос” в тази черна статистика. В града, развил се като миньорско селище, над 25 са жертвите на трудови злополуки. От вчера на паметната чешма в центъра на града, съградена по инициатива на КНСБ, ще бъдат вписани имената на новите три свидни жертви.
Членовете на КНСБ прекланят глави пред паметта на Иван, Владимир и Димитър и изказват най-искрени съболезнования на техните близки!
Ръководството на КНСБ отправя призив към държавата и работодателите:
§ за отговорна държавна политика, насочена към минно-добивния отрасъл;
§ за съществени инвестиции, насочени към условията на труд;
§ за безкомпромисен контрол и взискателност към всички, от които зависи здравето и безопасността на миньорите;
Обръщаме се и към всички български миньори:
§ спазвайте безусловно правилата за безопасна работа;
§ живота и здравето Ви са само Ваши;
§ помнете, че Вашите семейства и близки всеки работен ден Ви очакват живи и здрави.
Ръководството на КНСБ