СТСБ и КНСБ търсят решение за недостига на кадри в столичния градски транспорт

  • stsb-1

Днес, 15 февруари 2019 г., в КНСБ се проведе поредна среща със синдикалните организации на СТСБ от всички поделения на столичния електро- и автотранспорт. В нея участваха председателят на Съюза на транспортните синдикати Екатерина Йорданова и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Над 100 представители на работещите в транспорта на столицата представиха проблемите си, свързани с работното време, извънредния труд, заплащането в компаниите, недостига на кадри.

След срещата с работещите, се проведе и среща на синдикалните ръководства, Пламен Димитров и Екатерина Йорданова с директорите на дружествата, част от системата на градския транспорт.


Ръководството на дружествата и работещите в компаниите се разбраха диалогът да продължи на следваща среща, на която ще бъдат приети и конкретни предложения за преодоляване недостига на водачи в градския транспорт и намаляване на извън-редния труд.


На срещата беше оповестена и приетата по-рано декларация от лидерите на четирите дружества на СТСБ в столичния градски транспорт.

Ето и текста на декларацията:

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ръководствата на синдикалните организации
в столичния градски транспорт към СТСБ


Остро възразяваме срещу опитите да се създава напрежение в четирите дружества на столичния градския транспорт. Смятаме, че това ще рефлектира не само върху социалния диалог и работещите в дружествата, но и върху всички жители на столицата, които ежедневно използват градски транспорт.

На всички обвинения ние можем да отговорим с факти от нашите колективни трудо-ви договори. В момента средната брутна работна заплата в “Столичен електротранспорт” ЕАД е 1538,66 лв. , а на водачите - 1780,50 лв. При нормативно опредено заплащане за нощен труд 0,25 лв/час ние сме постигнали 1,48 лв; надбавката за трудов стаж по КТ е фиксирана на 0,6 %, при нас договореното е 1%; договореният годишен отпуск е 21 дни и до 12 дни допълнителен. Можем да изреждаме още и още договорени привилегии, но няма смисъл - оценката я дават хилядите наши членове в Столичния градски транспорт.

Считаме за изключително недостойно един инцидент да бъде използван от лица и партии, които не познават естеството ни на работа, с цел разединение на хората, които представляваме, и дестабилизиране на синдикалните ни структури.

Във всяко от четирите транспортни дружества имаме работещ социален диалог и чрез редовни преговори постигаме ежегодни колективни трудови договори (КТД), в които, след анализ на възможностите, конкретното дружество повишава работните заплати на групи персонал или на всички работещи - с определен процент или с абсолютна сума. Всеки път на масата за преговори поставяме и обсъжда-ме и политики за подобряване условията на труд на работещите. В допълнение, във всяко от дружествата има и действащи комитети по условията на труд (КУТ), които са натоварени със задачата да се занимават конкретно с условията на труд в съответното дружество и да разглеждат случаи като въпроса с часовете извънреден труд, който се полага. Осъзнаваме, че това което сме договорили не е достатъчно и ще продължим да се борим за по-високи заплати и за достойни условия на труд, но не на площадите и в кабинетите - ние сме в депата, в автобусите, по спирките - в дъжд, сняг и студ. Затова е изключително обидно, когато политици и съмнителни НПО-та принизяват нашия труд и се подиграват с хората, на които Со-фия дължи само благодарност. Благодарение на тези хора всеки стига до работното си място, децата отиват на училище, лекарите отиват в болниците.

Последователните личностни нападки срещу председателя на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова са с ясна крайна цел, а именно - дискредитиране на един успешен лидер и отслабване на неговото влияние. Вярваме, че времето на подобни похвати е отминало, и призоваваме всички наши членове да покажем зрялост и да не се поддаваме на манипулации. Атаката срещу един от нас е атака срещу всички и ние сме готови да застанем като един, когато някой заплашва нашето синдикално семейство.

Когато през 2006 г. Екатерина Йорданова пое ръководството като заместник-председател на СТСБ и, заедно с мнозина от представителите на настоящия 17-членен Управителен съвет (УС) на СТСБ, започна действия за подобряване условия-та на труд и заплащането в столичните дружества, работещите в градския транспорт получаваха унизително ниски заплати, упражняваха професията си в превозни средства на възраст около и над 30 години, караха без отопление при минусови температури през зимата и без климатици при 30 градуса през лятото, а сервизните помещения и тоалетните бяха единици.

Към момента, имаме увеличение на заплатите в четирите дружества за трета поредна година, като за 2019 г. през месец януари бе договорено 10% увеличение на заплатите на всички заети в четирите дружества, което влезе в сила от 1 февруари т.г.; 80% от автопарка е с нови екологични автобуси и модерни трамваи, снабдени с видеокамери, климатик, обезопасени кабини за водачите с паник бутони; а на почти всяка крайна спирка има изградени съвместно с общината тоалетни и сервизни помещения.
Осъзнаваме, че това не е достатъчно, ще искаме още и още. Но не и в среда, разядена от критика и празни обвинения. Социалният диалог изисква спокойствие. Ако мислите за София дайте ни това спокойствие. В името на софиянци и хилядите заети в градския транспорт на столицата.

Изненадани сме, че политически партии и неправителствени организации говорят от името на работниците, които ние представляваме, без последните да са ги избрали или упълномощили да правят това, и че изтъкват проблеми, по които работим от години. Смятаме, че подобно поведение не само е в ущърб на хората, които сме избрани да представляваме, но и би отблъснало така необходимите млади кадри, които в момента правят своя избор на работно място, тъй като представя работата в градския транспорт в изключително лоша светлина.

Напомняме, че всяка стъпка в посока подобряване условията на труд на водачите и качеството на транспортната услуга е дело на синдикалните организации в дружествата и на централите на СТСБ и ФТР Подкрепа и че ще продължаваме последователно и устойчиво да отстояваме правата на нашите работници, чиито единствени легитимни представители сме именно ние - синдикатите.

Вярваме, че диалогът е най-силният инструмент за постигане на по-добро заплащане, по-добри условия на труд и по-добри социални придобивки.


Мария Георгиева,
председател на синдикална организация към СТСБ-КНСБ
в “Столичен автотранспорт” ЕАД

Божидар Данчев,
председател на синдикална организация към СТСБ-КНСБ
в "ЦГМ" ЕАД

Емилия Иванова,
председател на синдикална организация към СТСБ-КНСБ
в “Столичен електротранспорт” ЕАД

Татяна Пачкова.
председател на синдикална организация към СТСБ-КНСБ
в “Метрополитен” ЕАД