КНСБ предлага България да ратифицира конвенцията срещу насилието на работното място

  • 0001

Конфедерация на независимите синдикати в България изпрати преди дни писмо до Министерството на труда и социалната политика, с което предлага на правителството и Народното събрание да се ратифицира конвенция 190 на Международната организация на труда, която третира ненасилието и тормоза на работното място. Решението за това е взето на последното заседание на КС на КНСБ, обяви вицепрезидентът на конфедерацията Чавдар Христов по време на дискусия „Равното участие на жените във всички сфери на живота – принос за цялото общество“.  

Подписан е нов Колективен трудов договор за служителите в АПИ

  • DSC_0043

Социалните придобивки на служителите в Агенция пътна инфраструктура ще бъдат защитени и през следващите две години. Синдикат „Пътно дело“ към Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“  и Агенция пътна инфраструктура подписаха нов Колективен трудов договор и Колективно споразумение  за държавни служители, членове на синдикатите в системата на АПИ. Той е с валидност от 2 г. Подписите си сложиха председателят на синдикат „Пътно дело“ към КНСБ Малина Кованджиева, инж. Йоанис Партениотис, председател на федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“-  „Подкрепа“ и председателят на УС на АПИ Георги Терзиев.

Казус с български работници в Германия е изпратен от КНСБ за разглеждане от ЕОТ

  • viber_image_2019-10-16_17-43-02

Федерацията на независимите строителни синдикати-КНСБ и Конфедерация на независимите синдикати в България поискаха от Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването и тя на своя страна включи в своя списък, който чрез Европейска конфедерация на профсъюзите е представен за разглеждане от Европейския орган по труда казус с български строителни работници в Германия.

Пламен Димитров, президент на КНСБ е член на УС на Европейския орган по труда

 

  • 0001

Пламен Димитров, президент на КНСБ е член на Управителния съвет на Европейския орган по труда. УС на ЕОТ се състои от 28 представители на страните членски на ЕС, двама представители на ЕК, независим експерт от ЕП  и четирима членове, представляващи междуотраслови организации на социалните партньори на равнището на Съюза, с равен брой представители от профсъюзите и организациите на работодателите