Галерия

Протест Кремиковци

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/kremikovci

Учителска стачка

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/uchitleska

"ЧЕЗ разпределение България"

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/cez

Протест на горските работници

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/gori

Концерт - 20 юни 2008 г.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/concert

28-ми Април - Международен ден на загиналите при трудови злополуки

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/konferencii/pametnik


_________________________________________________________________________

Ден на безопасни и здравословни условия на труд

Традиция става за КНСБ трета година да отбелязва 28 април като ден на загиналите при трудова злополука работници и служители


Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права, свързани с опазването на живота, здравето и трудоспособността на хората в процеса на труда. То се прокламира, защитава и осигурява с множество международни и национални нормативни актове и документи, стандарти, норми и нормативи.
България е ратифицирала редица международни документи и Директиви на Европейския саюз.