Благодарствен адрес за д-р Иван Кокалов

Във връзка с участието на вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов в първата по рода си за България „Международна конференция по безпосност и здраве при работа”, която се проведе от 14 до 17 май 2015 год. в град Обзор, д-р Кокалов получи Благодарствен адрес с признателност за съпричастността му към проблемите, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в българските предприятия.

Нова синдикална организация бе учредена в Професионална гимназия по селско стопанство град Долни Дъбник

На 23 март 2015 година по инициатива на РС на КНСБ гр. Плевен беше учредена нова  синдикална организация с 24 члена в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Долни Дъбник. Организацията - с новоизбрания председател Асен Асенов, взе решение да членува в Синдиката на българските учители.

Материали за семинара на КНСБ в Солун, Гърция, 3-5 юли 2014 г.

Панел І
Коментар на актуалната обществено-политическа и социално-икономическа ситуация в страната

 

Панел ІІ
Представяне на разработката „Възраждането на индустрията в България”Панел ІІІ
Заплащането на труда в България

1. Представяне на предложенията на КНСБ за промени в законодателството в сферата на заплащането на труда

2. Старт на кампания по преговори с работодателите за заплащането на труда

3. Възгледи на КНСБ по приложимостта на системите на заплащане в различните производства и доколко са подходящи те за работниците и служителите

 

Панел ІV
Има ли нужда от обща рамкова директива за колективното трудово договаряне. Нови хоризонти за развитие на двустранното и тристранното сътрудничество

 

Други материали от семинара: