ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, Д-Р КОКАЛОВ!

Вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов, председател на ФСЗ навърши 60 години!
Ние, твоите приятели и колеги сме щастливи да те поздравим по случай днешния знаменателен за теб ден - навършването на 60 години!Юбилеят е прекрасен повод за празнуване, но и повод за равносметка на тази зряла възраст.
На тези години, да осъзнаеш себе си, да разбереш, че не си пропилял възможностите, които животът предлага по веднъж, че си бил полезен, коректен и мъдър човек с богат жизнен опит, но с младежки дух и визия, зареден с енергия и сила за успех –това е наистина достоен живот.
Твоите приятели и колеги виждат в твое лице синдикалният лидер на Федерацията на здравеопазването и индикаторът на надежда и вяра, че техните човешки, трудови и социални проблеми могат да бъдат решени.
Убедени сме, че ти ще сториш още много добри и хубави дела в живота си!

БЪДИ ЖИВ И ЗДРАВ, ДОКТОРЕ!

КНСБ подкрепя и участва в Европейската гражданска инициатива /EГИ/ за безусловен базов доход

Призоваваме всички членове и симпатизанти на Конфедерацията да подпишат Инициативата на адрес: http://basicincome2013.eu/ubi/bg

Инициатори
Лицата, представляващи предложението за ЕГИ са граждани на 15 държави-членки (Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Словакия, Словения, Испания, Обединеното Кралство), различни по своите култури, езици, социални интереси, политически и религиозни / философски виждания, но споделящи общата идея и виждане, представени тук като дългосрочно решение.

Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?

Тази брошура е за българи, които искат временно или постоянно да работят и живеят в Германия. Трудовите пазари в Европа се освободиха и глобализираха. Това донесе нови шансове и перспективи, но също така и направи възможни злоупотребата и експлоатацията на мобилните работници. Опитът от работата на бюрата за консултация, на германските и българските синдикати, както и на неправителствените организации е: съществува засилена експлоатация и дори трафик на хора с цел експлоатация на труда на българските работници, най-вече в сектора на ниско- или неквалифицираната работа. Причина за злоупотребата на работната сила често е незнание на немския език и трудовите права в Германия, както и липса на синдикална организация на мобилните работници. Брошурата съдържа информация, която да помогне да намерите в Германия законна работа при достойни условия на труда.

Разгледай боршурата като PDF

Конфедерацията на независимите синдикати в България е партньор по проект TRADE, който е фокусиран върху подкрепата на икономически зависимите самостоятелно заети лица

Проектът TRADE има за цел да се създаде европейска мрежа за борба срещу несигурното положение на много икономически зависими самостоятелно заети работници в Европа, като се започне с разпространението на знания за този факт и даването на възможност за по-добро разбиране на явлението от социалните партньори, които имат възможност да се борят за правата на тези работници. http://tradeworkers.eu/bg/