КНСБ подкрепя и участва в Европейската гражданска инициатива /EГИ/ за безусловен базов доход

Призоваваме всички членове и симпатизанти на Конфедерацията да подпишат Инициативата на адрес: http://basicincome2013.eu/ubi/bg

Инициатори
Лицата, представляващи предложението за ЕГИ са граждани на 15 държави-членки (Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Словакия, Словения, Испания, Обединеното Кралство), различни по своите култури, езици, социални интереси, политически и религиозни / философски виждания, но споделящи общата идея и виждане, представени тук като дългосрочно решение.

Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?

Тази брошура е за българи, които искат временно или постоянно да работят и живеят в Германия. Трудовите пазари в Европа се освободиха и глобализираха. Това донесе нови шансове и перспективи, но също така и направи възможни злоупотребата и експлоатацията на мобилните работници. Опитът от работата на бюрата за консултация, на германските и българските синдикати, както и на неправителствените организации е: съществува засилена експлоатация и дори трафик на хора с цел експлоатация на труда на българските работници, най-вече в сектора на ниско- или неквалифицираната работа. Причина за злоупотребата на работната сила често е незнание на немския език и трудовите права в Германия, както и липса на синдикална организация на мобилните работници. Брошурата съдържа информация, която да помогне да намерите в Германия законна работа при достойни условия на труда.

Разгледай боршурата като PDF

Конфедерацията на независимите синдикати в България е партньор по проект TRADE, който е фокусиран върху подкрепата на икономически зависимите самостоятелно заети лица

Проектът TRADE има за цел да се създаде европейска мрежа за борба срещу несигурното положение на много икономически зависими самостоятелно заети работници в Европа, като се започне с разпространението на знания за този факт и даването на възможност за по-добро разбиране на явлението от социалните партньори, които имат възможност да се борят за правата на тези работници. http://tradeworkers.eu/bg/

АПЕЛ

СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,
СКЪПИ
ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА "МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК",

 

От две години насам в Сирия се води жестока война. От началото на конфликта в страната са загинали 110 000 души, два милиона са я напуснали, а близо 4,25 млн. са принудително преселили се.Сирийският народ губи своите домове, членовете на семействата си и своето бъдеще. Децата на Сирия се нуждаят от подслон, здравна грижа, топли дрехи, достъп до питейна вода, храна, психологическа подкрепа и образование.Бежанците в България надхвърлят 4000, като половината от тях са сирийски граждани. Дори и след като са прекосили границата към безопасността, те са травматизирани, депресирани и се нуждаят от подкрепа и надежда.

Пламен Димитров: През тези 50 години бях обграден от обич, нежност и от приятели

  • 001

На 24 септември 2013 г. се проведе официалното честване на 50-годишния юбилей на президента на КНСБ Пламен Димитров. Стотици гости се стекоха в ресторант „Континентал плаза”, за да поднесат поздравленията си на лидера на най-голямата организация в България. Сред тях бяха президентът на Република България Георги Първанов, бивши и настоящи властимащи, синдикалисти и други.