Има ли за какво да протестираме?

Ако миньорът от  силикозоопасната мина Драган Иванов има 10 години стаж под земята І категория и 25 години стаж другаде, т.е. от трета категория  и е навършил изискващата се по закон възраст за пенсия по действащото положение към 1 януари 2011 г. той ще има право на пенсия и неговият общ трудов стаж ще му носи 60, 5% от осигурителния доход за пенсия (10 г. х 3 = 30 г. превърнат и плюс 25 общо 55 г.;  55 г. х 1,1% за всяка година = 60, 5%.

Ако доходът за определяне на пенсията на Драган е равен на примерно 1000 лв., то неговата пенсия ще бъде

1000 х 60,5 % = 605 лв.

НО

След влизане на предложенията на Правителството в сила същият Драган Иванов към 1 януари 2011 г.няма право на пенсия, поради увеличението на пенсионната възраст. Няма да има право на пенсия по същата причина и през 2012 година, макар, че общият му трудов стаж е достатъчен и по новите условия.

Ако обаче нашият миньор към 1 януари 2011 г. по щастлива случайност е навършил 53 години, колкото е увеличената възраст, то той ще има право на пенсия, но неговите 55 години общ осигурителен стаж (10 превърнати и 25 други) ще му формират по-ниска пенсия:

При същите 1000 лв. доход за определяне на пенсията на Драган, нейният размер ще бъде по-нисък със 146, 30 лв., заради новият начин на превръщане на неговия категориен стаж -10 години от първа категория подземен стаж в силикозоопасна среда за размера на  пенсията му ще носят не 30 %, а 16,7%, т.е.

при същите 1000 лв. доход за определяне на пенсията, тя ще бъде 1000 х 41,7 % (16,7 +25 = 41, 7) = 458, 70 лв.

Загубата е от 146, 30

 

 

 

 

 

Всички работници и служители  МЪЖЕ, които към 1 януари 2011 г. са навършили 63 години и имат точно 37 години стаж по действащото сега законодателство към 1. януари 2011 г. ще имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

НО

След приемане предложенията на Правителството, същите хора няма да могат да се пенсионират в следващите три години, защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Всички работници и служители ЖЕНИ, които към  1 януари 2011 г. са навършили 60 години и имат точно 34 години стаж ще имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

НО

След приемане предложенията на Правителството, същите жени няма да могат да се пенсионират в следващите три години, защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Учителите, които към 1 януари 2011 г. са навършили  60 г. мъжете и 57 г. жените и имат учителски осигурителен стаж точно 30 години първите и 25 вторите  имат право на ранно пенсиониране.

НО

След приемане предложенията на Правителството, същите хора няма да имат право на ранно пенсиониране в следващите три години, защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Всички работници и работнички с втора категория труд, които към 1 януари 2011 г. са навършили 52 г. ЖЕНИТЕ и 57 г. МЪЖЕТЕ и имат  изискващият се осигурителен стаж имат право на ранно пенсиониране.

НО

След приемането на предложенията на Правителството те губят правото си на ранно пенсиониране и през 2011 г. и през 2012 г. защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Апелът

{iframe width="585" hight="200"}http://knsb-bg.org/docs/protest_blanka.jpg{/iframe}