Скъпи синдикални сестри и братя

Скъпи синдикални сестри и братя
уважаеми работници и служители,
граждани от София и страната


Обръщам се с дълбока благодарност към всички, вас, които пренебрегнахте заплахи и натиск, надмогнахте лични интереси и се изправихте на 30 ноември заедно да защитим правото на уважение, на достоен труд и за зачитане на социалните ни завоевания.

От името на ръководството на КНСБ и на националния стачен комитет на КНСБ ви засвидетелствам огромния респект и уважение към вашата решителност и солидарност, вашата борбеност, себеуважение и чувство за справедливост.
това се видя от цяла България, в това се убедиха и извън страната - КНСБ е силна, не само с експертен потенциал! КНСБ е юмрук, който може да удря тежко, когато експертността и разумът не се зачитат, когато изстраданите права на труда се погазват.

Грандиозният протест, в който се включиха над 30 хиляди участници (Да, 30 хиляди, каквото и да говорят) смаза безпардонността на министъра на финансите и разби високомерието и митовете за непоколебимостта на управляващите да ни наложат шоково повишаване на пенсионната възраст.
Да, не всички наши искания се реализираха, за пореден път управляващите си послужиха с манипулации. вероятно те няма да се откажат и ще продължат да ни притискат, да омаловажават силата и решимостта ни.
Но ние знаем - те постъпват така, тъкмо защото са респектирани от нашата сила и солидарност, защото си дават сметка, че лесно не могат да ни излъжат
Скъпи синдикалисти, работници, служители
граждани, симпатизанти на КНСБ,
нека сме горди с нашия протест, нека помним, че каквито и заклинания да се правят по медиите, че никой не бил отстъпил пред синдикатите, пред нашия протест, че „те” били проявили решимост, истината е една:

  • вносителите на ограбващия ни законопроект отложиха решенията си, бяхме поканени на преговори и дълго увещавани в благородни намерения.
  • вместо с 12 месеца, увеличението е три пъти по-малко – с 4 месеца. и това никога нямаше да се случи, ако не беше нашата решителност, вашата активност, общата ни протестна акция.

Тази истина, дава отговорите, които имат значение за всички нас. тя задава и програмата на бъдещите ни действия!

С ОБИЧ И ПРИЗНАНИЕ,
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА
КНСБ


Покана за свикване на общо събрание на „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 21 ВЕК”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ – 21 ВЕК”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 22 от Устава, свиква общо събрание на 05.11.2011 г. в 10 часа в гр. София, пл. „Македония” № 1 при следния дневен ред:

Стотици почетоха паметта на проф. д-р Желязко Христов

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0119{/gallery}

На 15 септември много синдикалисти, колеги, приятели, партньори се събраха, за да почетат паметта на големия синдикален лидер и дългогодишен президент на КНСБ проф. д-р Желязко Христов, една година след преждевременната му кончина.

През 2010 г. са регистрирани 3025 трудови злополуки

На днешното си заседание правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2011 година. Проектът включва мерки, свързани с изпълнението на приоритетите на Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г. В годишната програма са предвидени законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.

Координирана мрежа на комитетите по условия на труд = здравословна и безопасна работна среда

От 11.00 ч. на 15 февруари 2011 г., в хотел „Дедеман Принцес София” (бул. „Княгиня Мария Луиза” 131) президентът на КНСБ Пламен Димитров ще открие публична международна конференция на тема „Подобряване условията на труд чрез изграждане на Мрежа на комитетите по условия на труд”. Участие в конференцията ще вземат специалните гости - н. пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик, посолство на Кралство Норвегия, Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика, Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”, Ханс Йовен Нилсен,  Турид Клетте - Норвежка конфедерация на синдикатите, представители на бизнеса  и синдикатите в България от здравеопазване, енергетика, металургия, морски транспорт, строителство, транспорт и др.