Брой 1/ 2006 г.

1. Испания – от дерегулация към търсене на баланс между гъвкавост и сигурност
2. Италия – нетипичната заетост между самонаемането и наемния труд – ново предизвикателство за синдикалното представителство

Изтегли като *.pdf