Брой 2/ 2000 г.

1. Разпределението на труда и взаимовръзката с гъвкавостта
2. Преговорите за гъвкавостта на работното време в Западна Европа
3. Постепенното пенсиониране – една комплексна политика
4. ХОЛАНДИЯ – договорената гъвкавост
5. ИСПАНИЯ – социалните партньори приемат нова форма на гъвкавост
6. Дерегулация и заетост
7. ИТАЛИЯ – отхвърлен от конституционния съд референдум за срочните трудови договори 8. ИТАЛИЯ – Законът за непълното работно време

Изтегли като *.pdf