Брой 4/ 2008 г.

1. МОТ – световен доклад за работните заплати, 2008/09
2. Минимална заплата в разширения Европейски съюз – промени и предизвикателсва на пазарите на труда
3. Инфлационни ли са увеличенията на заплатите в еврозоната и трябва ли ЕВЦ да повиши лихвения процент
4. Истината за заплатите, печалбите и работните места
5. Международен симпозиум “Нов свят, нов капитализъм”

Изтегли като *.pdf