Брой 1/ 2009 г.

ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
І. Увод
ІІ. Корпоративна социална отговорност и европейски работнически съвети
ІІІ. ЕРС в областта на социалната отговорност на предприятията – противоестествен ангажимент?
ІV. Сътрудничество или конкуренция между участниците в социалното регулиране на глобализираното предприятие?
V. Заключение
МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ – Препоръчани мерки въз основа на сегашния опит

Изтегли като *.pdf